Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Επιδότηση ΕΣΠΑ για την υπό ίδρυση ή νεοσύστατη μικρομεσαία επιχείρησή σας. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου καλύπτει δαπάνες για τις εγκαταστάσεις, τα μηχανήματα, τον ψηφιακό εξοπλισμό, την προβολή της επιχείρησής σας κ.ά.

   
Δράση για την ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Δράση για την ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Αφορά υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα.

Η επιδότηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών με δυνατότητα προσαύξησης υπό προϋποθέσεις.

Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο με προϋπολογισμό 190.000.000€.

Δράση για την ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Δράση για την ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων

Δράση για την ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων

Αφορά υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο του τουρισμού σε όλη την Ελλάδα.

Η επιδότηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών με δυνατότητα προσαύξησης υπό προϋποθέσεις.

Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο με προϋπολογισμό 160.000.000€.

Δράση για την ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων