Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) εγκαινιάζεται μια νέα εποχή για την ελληνική επιχειρηματικότητα και την ανασυγκρότηση της οικονομίας της χώρας μας. Με την τεχνογνωσία μας στηρίζουμε τις επιχειρήσεις για να αξιοποιήσουν τους πόρους του προγράμματος και να υλοποιήσουν τα επενδυτικά σχέδιά τους. Στεκόμαστε αρωγοί στην προσπάθειά τους να επενδύσουν σε έργα που ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την καινοτομία.

Οι στόχοι και τα χαρακτηριστικά του προγράμματος

Μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) η χώρα μας εξασφαλίζει για την περίοδο 2021-2026 ευρωπαϊκούς πόρους ύψους 31,16 δισ. ευρώ:

 • 18,43 δισ. ευρώ επιδοτήσεις
 • 12,73 δισ. ευρώ δάνεια

Με τους πόρους αυτούς και με την προσέλκυση επιπλέον ιδιωτικών κεφαλαίων στόχος είναι η επανεκκίνηση και ο εκσυγχρονισμός της ελληνικής οικονομίας μέσα από τη χρηματοδότηση έργων και επενδύσεων που θα οδηγήσουν σε:

 • Εξωστρεφές, ανταγωνιστικό και πράσινο οικονομικό μοντέλο
 • Ψηφιοποιημένο κράτος με λιγότερη γραφειοκρατία
 • Βελτίωση και μετασχηματισμό της φορολογικής διοίκησης
 • Ενίσχυση της  κοινωνικής συνοχής
 • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Οι βασικοί πυλώνες χρηματοδότησης

Με τους εξειδικευμένους συμβούλους μας δίπλα σας μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) για να υλοποιήσετε τα δικά σας επενδυτικά σχέδια.

Μπορείτε να εξασφαλίσετε χρηματοδότηση με τη μορφή δανείου για να επενδύσετε σε έργα και πρωτοβουλίες που:

 • Προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.
 • Προωθούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησής σας.
 • Στηρίζουν την καινοτομία και την έρευνα.
 • Συμβάλλουν στην ανάπτυξη συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων.
 • Ενισχύουν την εξωστρέφεια της επιχείρησής σας.

Ενημερωθείτε για το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)

Για να ενημερωθείτε αναλυτικά για το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), επικοινωνήστε με τον Relationship Manager σας ή συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας:

Εκδηλώνω το ενδιαφέρον μου