Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας με εξειδικευμένη τεχνογνωσία. Προνοούμε για τις ανάγκες σας στον κλάδο που δραστηριοποιείστε και σας προσφέρουμε εξατομικευμένες επιλογές. Με σύγχρονες υποδομές διευκολύνουμε τη λειτουργία της επιχείρησής σας και σας βοηθάμε να διαχειριστείτε τους πιθανούς κινδύνους.
Συζητήστε με τον Relationship Manager σας τις ιδιαιτερότητες της δραστηριότητάς σας για να διαμορφώσουμε τις επιλογές που χρειάζεστε.
   
Ευελιξία και ρευστότητα καθημερινά

Ευελιξία και ρευστότητα καθημερινά

Με τις υπηρεσίες cash management αυτοματοποιείτε διαδικασίες και εξοικονομείτε χρόνο. Κάνετε online μαζικές πληρωμές στους προμηθευτές σας. Εισπράττετε εύκολα με POS και online υπηρεσίες. Διακινείτε μετρητά με ασφάλεια και καταθέτετε γρήγορα τις επιταγές σας. Διαχειρίζεστε τη μισθοδοσία και εξασφαλίζετε στο προσωπικό σας επιπλέον οφέλη.

Αποκτάτε ρευστότητα με χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησής σας, εγγυητικές επιστολές και factoring. Για να παραμένει ομαλή η ροή των συναλλαγών σας και να πληρώνετε λιγότερους τόκους, εκταμιεύετε το ποσό που χρειάζεστε με βάση το κύκλωμα εισπράξεων και πληρωμών σας.

Ευελιξία και ρευστότητα καθημερινά
Ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα

Ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα

Στηρίζουμε κάθε business plan με ξεκάθαρους στόχους και όραμα. Με μακροπρόθεσμα δάνεια ή leasing χρηματοδοτούμε την απόκτηση πάγιων εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και ακινήτων για να υλοποιήσετε τα σχέδια της επιχείρησής σας. Για να έχετε καλύτερους όρους χρηματοδότησης, συνεργαζόμαστε με κορυφαίους ευρωπαϊκούς οργανισμούς.

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για εξειδικευμένες και εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης, ανάπτυξης και επέκτασης της επιχείρησής σας: συγχωνεύσεις και εξαγορές, δημόσιες προτάσεις, προσέλκυση στρατηγικών επενδυτών, εκδόσεις ομολογιακών δανείων κ.ά.

Ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα
Δυναμική εξωστρέφεια με διεθνές εμπόριο

Δυναμική εξωστρέφεια με διεθνές εμπόριο

Με τη διαδικτυακή πύλη διεθνούς εμπορίου Exportgate.gr προβάλλετε την επιχείρησή σας στην παγκόσμια αγορά. Ενημερώνεστε για τις ιδιαιτερότητες των αγορών που σας ενδιαφέρουν και εντοπίζετε αξιόπιστους αγοραστές.

Για να ενισχύουμε την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων, διοργανώνουμε επιχειρηματικές αποστολές στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε συνεργασία με εξαγωγικούς και άλλους φορείς.

Στηρίζουμε την ανάπτυξη της εμπορικής σας δραστηριότητας στο εξωτερικό με προϊόντα και υπηρεσίες που σχεδιάζουμε ειδικά για την επιχείρησή σας.

Δυναμική εξωστρέφεια με διεθνές εμπόριο
Αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων

Αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων

Αντισταθμίζετε αποτελεσματικά τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η επιχείρησή σας από τις μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα επιτόκια και τις τιμές των εμπορευμάτων.

Προνοείτε για τη ρευστότητα της επιχείρησής σας με εξειδικευμένα προϊόντα διεθνών κεφαλαιαγορών, όπως καταθετικά και επενδυτικά προϊόντα, προϊόντα αντιστάθμισης συναλλαγματικού ή επιτοκιακού κινδύνου, και εταιρικά ομόλογα.

Για να παρακολουθείτε τις εξελίξεις, σας παρέχουμε τακτική πληροφόρηση και ανάλυση των αγορών.

Αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων