Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Πρόγραμμα χρηματοδότησης EaSI-AFI

Πρόγραμμα χρηματοδότησης EaSI-AFI

Ενίσχυση
ευάλωτων κατηγοριών πολιτών
Mentoring
εκπαίδευση
Μικροπιστώσεις
μέχρι 12.500€

Στηρίζουμε τους ανέργους, τις νέες και τις πολύ μικρές υφιστάμενες επιχειρήσεις με ένα νέο, εξωστρεφές μοντέλο για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Μέσα από το πρόγραμμα EaSΙ για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία συνεργαζόμαστε με την AFI και υποστηρίζουμε χρηματοδοτικά με μικροπιστώσεις υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές επιχειρήσεις. Παράλληλα στηρίζουμε την αυτοαπασχόληση.

Παροχή μικροπιστώσεων

Η AFI (Action Finance Initiative) είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2014 από την ActionAid Hellas και τη γαλλική οργάνωση ADIE, ηγέτη στην Ευρώπη σε θέματα μικροπιστώσεων.

Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα EaSi για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία και συνεργαζόμαστε με την AFI ώστε να:

  • Υποστηρίξουμε χρηματοδοτικά με μικροπιστώσεις μακροχρόνια ανέργους, άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κατηγορίες πολιτών και μικροεπιχειρηματίες με δυσκολία πρόσβασης σε τραπεζικό δανεισμό, καθώς και υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές επιχειρήσεις. 
  • Στηρίξουμε την αυτοαπασχόληση.

Η AFI αναλαμβάνει την προεπιλογή, την εκπαίδευση και το mentoring των υποψηφίων. Στην Eurobank αναλαμβάνουμε τον πιστωτικό έλεγχο και τη χρηματοδότηση. Η διαχείριση των αιτημάτων που έχουν προεπιλεγεί από την AFI γίνεται από εξειδικευμένη υπηρεσία μας στην Τραπεζική Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων.

Οι χρηματοδοτήσεις υποστηρίζονται από:

Εγγύηση από το πρόγραμμα EaSI 

Για τις μικροπιστώσεις παρέχεται εγγύηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (Employment and Social Innovation – EaSI). 

Ενημερωθείτε για:

Κάλυψη αναγκών

Η χρηματοδότηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη αναγκών σε:

  • Κεφάλαιο κίνησης (αγορά πρώτων υλών, πληρωμή μισθοδοσίας και ενοικίου κ.λπ.).
  • Κεφάλαια για την υλοποίηση επενδύσεων σε πάγια (αγορά εξοπλισμού, απόκτηση ή επισκευή επαγγελματικής στέγης κ.λπ.).
  • Κεφάλαια για την υλοποίηση επενδύσεων σε άυλα πάγια (λογισμικό κ.λπ.).

Κάντε αίτηση για το πρόγραμμα EaSI-AFI

Για να ενημερωθείτε αναλυτικά για το πρόγραμμα χρηματοδότησης EaSI-AFI, ελάτε σε ένα Open Day της AFI στην Αθήνα ή συμπληρώστε online τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος της AFI.

Με ενδιαφέρει

Video: Τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα σου φαίνονται πολύπλοκα; Έλα να σου τα κάνουμε απλά.

Τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα σου φαίνονται πολύπλοκα; Έλα να σου τα κάνουμε απλά.