Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Χρηματοδότηση InvestEU RRF SME Competitiveness – Ανταγωνιστικότητα ΜμΕ με την εγγύηση του ΕΤαΕ/EIF

Χρηματοδότηση InvestEU RRF SME Competitiveness – Ανταγωνιστικότητα ΜμΕ με την εγγύηση του ΕΤαΕ/EIF

Για μικρομεσαίες επιχειρήσεις
από τους επιλέξιμους κλάδους
Δάνειο
για επενδύσεις ή κεφάλαιο κίνησης
Μειωμένες
απαιτήσεις για εξασφαλίσεις

Αξιοποιήστε το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα InvestEU RRF SME Competitiveness – Ανταγωνιστικότητα ΜμΕ στο πλαίσιο του Ταμείου InvestEU, με την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ/EIF) για να καλύψετε τις χρηματοδοτικές ανάγκες σας και να ενισχύσετε την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησής σας. Υλοποιήστε τα επενδυτικά σχέδιά σας και καλύψτε τις ανάγκες σας σε κεφάλαιο κίνησης.

Η χρηματοδότηση χορηγείται από το σχέδιο ανάκαμψης NextGenerationEU της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της οικονομικής υποστήριξης που λαμβάνει η Ελλάδα ως κράτος μέλος του προγράμματος InvestEU.

Αξιοποιήστε το πρόγραμμα χρηματοδότησης InvestEU RRF SME Competitiveness – Ανταγωνιστικότητα ΜμΕ

Επικοινωνήστε με έναν Επαγγελματικό Σύμβουλο για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τους όρους και τις προϋποθέσεις για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του InvestEU RRF SME Competitiveness – Ανταγωνιστικότητα ΜμΕ, με την εγγύηση του ΕΤαΕ/EIF.

Κλείνω ραντεβού

Σας καθοδηγούμε σε κάθε βήμα για την ένταξη της επιχείρησής σας στο πρόγραμμα και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αξιολόγηση της αίτησής σας από την Eurobank.

Δείτε αναλυτικά τα δικαιολογητικά για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος InvestEU RRF SME Competitiveness – Ανταγωνιστικότητα ΜμΕ με την εγγύηση του ΕΤαΕ.

     

Η χρηματοδότηση χορηγείται από το σχέδιο ανάκαμψης NextGenerationEU της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της οικονομικής υποστήριξης που λαμβάνει η Ελλάδα ως κράτος μέλος του προγράμματος InvestEU.
 
 
Δείτε επίσης