Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Διαδικασία και δημοπρασία διαφήμισης στο Google

Γνωρίστε τον τρόπο λειτουργίας του Google Ads. Δείτε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε μια διαφημιστική καμπάνια και μάθετε τους παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα προβολής των διαφημίσεών σας.

video
Διαδικασία και δημοπρασία διαφήμισης στο Google
Powered by Isobar
Μεσαίο επίπεδο
8:34 λεπτά
Google Ads

Τα βασικά για τη δημοπρασία διαφήμισης

  • Είδη διαφημίσεων: Διαφημίσεις κειμένου, διαφημίσεις βίντεο για το YouTube, διαφημίσεις με εμπλουτισμένα μέσα για διαδικτυακούς τόπους του Google ή συνεργατών της και διαφημίσεις για app.
  • Στόχευση καμπάνιας: Πώς μπορείτε να επιλέγετε πού θα διαφημιστείτε, με ποιες λέξεις-κλειδιά και σε ποιους χρήστες.
  • Διαφημιστικό μήνυμα: Ποιο είναι το κύριο μήνυμα της καμπάνιας σας.
  • Ορισμός προϋπολογισμού: Τι προϋπολογισμό ορίζετε για την καμπάνια σας με βάση τις μεθόδους pay-per-click ή pay-per-view.
  • Σύστημα δημοπρασίας της Google: Τι είναι και πόσο σας κοστίζει με βάση το μέγιστο κόστος ανά κλικ (CPC) που ορίζετε.
  • Μεταβλητές συστήματος δημοπρασίας: Ποιες μεταβλητές καθορίζουν πώς θα προβληθείτε έναντι άλλων διαφημίσεων, σε τι θέση και με τι κόστος.