Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Διαφήμιση στο Facebook

Η διαφήμιση στο Facebook (Facebook ads) σας βοηθά να πετυχαίνετε επιχειρηματικούς στόχους σας. Δείτε πώς ενισχύει την αναγνωρισιμότητα της επιχείρησής σας, τις επισκέψεις στον διαδικτυακό τόπο σας και τις πωλήσεις σας.

video
Διαφήμιση στο Facebook
Powered by Isobar
Χαμηλό επίπεδο
8:02 λεπτά
Facebook advertising

Τα βασικά για τη διαφήμιση στο Facebook

  • Facebook για τις επιχειρήσεις: Πώς το κορυφαίο κοινωνικό δίκτυο εξελίχθηκε σε εργαλείο προβολής των επιχειρήσεων.
  • Γιατί να ξεκινήσετε τη διαφήμιση στο Facebook: Πώς σας βοηθά να πετυχαίνετε στόχους της επιχείρησής σας.
  • Σημεία τοποθέτησης και δομή της διαφήμισης: Σε ποια σημεία του Facebook μπορείτε να προβάλλετε την επιχείρησή σας. Ποια στοιχεία συνθέτουν την κάθε μορφή διαφήμισης.
  • Επίτευξη επιχειρηματικών στόχων: Ποιους επιχειρηματικούς στόχους μπορείτε να ενισχύσετε με τη διαφήμιση στο Facebook.
  • Αγορά διαφήμισης στο Facebook: Με ποιους τρόπους μπορείτε να αγοράσετε διαφημίσεις ανάλογα με τους στόχους σας.