Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Απόδοση διαφήμισης στο Facebook

Τα αποτελέσματα διαφήμισης στο Facebook δείχνουν την απόδοσή της με βάση τους διαφημιστικούς στόχους σας. Δείτε πώς τα παρακολουθείτε και πώς σας βοηθούν να βελτιστοποιήσετε τη διαφήμισή σας με βάση τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

video
Απόδοση διαφήμισης στο Facebook
Powered by Isobar
Υψηλό επίπεδο
7:54 λεπτά
Facebook advertising

Τα βασικά για την απόδοση της διαφήμισης στο Facebook

  • Διαχείριση διαφημίσεων (Ads Manager): Πώς λειτουργεί και πώς σας βοηθά να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε τις διαφημίσεις της επιχείρησής σας στο Facebook.
  • Αποτελέσματα διαφήμισης: Πώς παρακολουθείτε την απόδοση της διαφήμισης της επιχείρησής σας στο Facebook.
  • Δείκτες και διαφημιστικοί στόχοι: Ποια στατιστικά στοιχεία μπορείτε να αξιολογείτε για την απόδοση της διαφήμισής σας στο Facebook με βάση τον διαφημιστικό στόχο σας.
  • Αναφορές διαφημίσεων: Πώς μπορείτε να τις προσαρμόσετε και να ορίσετε φίλτρα με βάση τις ανάγκες της επιχείρησής σας.
  • Στατιστικά κοινού (Audience Insights): Ποιες πληροφορίες σάς δίνουν για το κοινό που θέλετε να προσεγγίσετε και πώς σας βοηθούν να σχεδιάσετε και να βελτιστοποιήσετε τη διαφήμισή σας.
  • Έλεγχος μεταβλητών και δοκιμές (a/b testing): Πώς μπορείτε να βελτιστοποιήσετε την απόδοση της καμπάνιας σας με δοκιμές μεταβλητών σε μία διαφήμιση.