Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ηλεκτρονική τιμολόγηση στο Δημόσιο

Η έκδοση τιμολογίων σε ηλεκτρονική μορφή ξεκίνησε και για τις δημόσιες συμβάσεις (Β2G e-Invoicing). Εάν είστε προμηθευτής του Δημοσίου, μπορείτε να αποστέλλετε τα τιμολόγιά σας στην αρμόδια αναθέτουσα αρχή του Δημοσίου μόνο ηλεκτρονικά. Η παραλαβή και η επεξεργασία τους γίνεται γρήγορα, με ασφάλεια και χωρίς σφάλματα.

Aυτοματοποιημένη και ασφαλής διαδικασία
Μείωση λειτουργικού κόστους επιχειρήσεων
Ενημέρωση κατάστασης επεξεργασίας τιμολογίου

Κύρια πλεονεκτήματα

  • Ασφάλεια και διαφάνεια συναλλαγών: Μπορείτε να αποστέλλετε ηλεκτρονικά τα τιμολόγιά σας, με ασφάλεια μέσα από το εγκεκριμένο δημόσιο δίκτυο δεδομένων (PEPPOL) και πιστοποιημένους παρόχους ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων.
  • Βελτίωση επιχειρησιακών διαδικασιών: Με την ηλεκτρονική τιμολόγηση βελτιώνετε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας και τον τρόπο επικοινωνίας με τους συνεργάτες σας. Παράλληλα, αποφεύγετε σφάλματα που συχνά εμφανίζονται στο παραδοσιακό μοντέλο τιμολόγησης.
  • Μείωση διαχειριστικού κόστους: Η έναρξη ηλεκτρονικής τιμολόγησης με το Δημόσιο σας βοηθάει να μειώσετε σημαντικά τα λειτουργικά έξοδά σας, καθώς δεν χρειάζεται να εκτυπώνετε και να αποστέλλετε έντυπα παραστατικά. Επιπλέον, απαλλάσσεστε από περιπτώσεις αδυναμίας παραλαβής ή απώλειας παραστατικών από την πλευρά του Δημοσίου.
  • Κατάσταση επεξεργασίας τιμολογίου: Με τη νέα διαδικασία διαβίβασης τιμολογίων ενημερώνεστε άμεσα για την κατάσταση επεξεργασίας του παραστατικού σας από την αρμόδια αναθέτουσα αρχή.
  • Βελτίωση χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων: Το Δημόσιο επεξεργάζεται πιο γρήγορα τα τιμολόγιά σας. Τα τιμολόγιά σας αποπληρώνονται έγκαιρα και έχετε καλύτερη εικόνα των οικονομικών της επιχείρησής σας.