Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Το παρόν υλικό στοχεύει στη γνωριμία και εξοικείωση των χρηστών με πληροφοριακό υλικό για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Έχει καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν συνιστά προτροπή ή παρακίνησή τους να εφαρμόσουν ή να ακολουθήσουν τις δυνατότητες ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πληρωμών που παρουσιάζονται. Βασίζεται στις γνώσεις και την εμπειρία της εταιρείας με την επωνυμία «INFORMATION SYSTEMS IMPACT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (εφεξής Εταιρεία), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, με Αρ. ΓΕΜΗ 007048501000, και ενσωματώνει πληροφορίες που αντλούνται από πηγές με δημόσιο χαρακτήρα και ενδέχεται να μεταβληθούν.

Οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση του παρόντος υλικού:

  • Η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει στην Eurobank το αποκλειστικό δικαίωμα περιουσιακής εκμετάλλευσης του παρόντος υλικού σμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών, σχεδίων, διαγραμμάτων, εικόνων και κειμένων. Το υλικό αυτό προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου.
  • Το παρόν υλικό είναι πιθανό να παραπέμπει μέσω υπερσυνδέσμων (hyperlink) σε ιστοσελίδες τρίτων, οι πάροχοι των οποίων έχουν την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων αυτών, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της Εταιρείας. Οι χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών.
  • Απαγορεύεται στους χρήστες η αναπαραγωγή, ανατύπωση, διανομή, δημοσίευση, πώληση, μεταβίβαση, τροποποίηση κατά οποιονδήποτε τρόπο ή η δημιουργία παράγωγων έργων ή η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου ή δεδομένου που διατίθεται στο παρόν υλικό.
  • Οποιαδήποτε πληροφορία που λαμβάνεται από το παρόν υλικό μπορεί να παρουσιάζεται και να εκτυπώνεται αποκλειστικά και μόνο για προσωπική, μη εμπορική, χρήση των χρηστών.
  • Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, άμεση ή έμμεση, οποιασδήποτε φύσεως, τυχόν προκληθεί από την εμπιστοσύνη που επέδειξαν οι χρήστες στην ορθότητα ή/και στο γενικότερο περιεχόμενο των πληροφοριών που αποκτήθηκαν από το παρόν υλικό.