Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

e-Invoicing

Το e-Invoicing είναι η ανταλλαγή παραστατικών σε ηλεκτρονική μορφή. Εδώ και αρκετά χρόνια όλο και περισσότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα αποφασίζουν να το εφαρμόσουν. Μπορείτε να επωφεληθείτε περισσότερο εάν συνδυάσετε το e-Invoicing με την φορολογική υποχρέωση ενημέρωσης της πλατφόρμας myDATA της ΑΑΔΕ.

Μείωση χρόνου και κόστους έκδοσης παραστατικών
Άμεση ενημέρωση παραλαβής
Φορολογικά κίνητρα από την ΑΑΔΕ

Σημαντικά οφέλη

Με την εφαρμογή του e-Invoicing έχετε πλεονεκτήματα για την επιχείρησή σας από την πρώτη ημέρα:

  • Μειώνετε το λειτουργικό κόστος, όπως κόστος εκτυπώσεων, αποθήκευσης και αρχειοθέτησης, εμφακέλωσης, ταχυδρόμησης κ.ά.
  • Αυξάνετε την παραγωγικότητα και κερδίζετε χρόνο (αυτόματη ηλεκτρονική αρχειοθέτηση παραστατικών, επισύναψη σχετικών εγγράφων, εύκολη και ταχύτατη αναζήτηση των ηλεκτρονικών παραστατικών, εγγυημένη παράδοση στους πελάτες).
  • Διασφαλίζετε την αυθεντικότητας και ακεραιότητα των παραστατικών με την ενημέρωση της πλατφόρμας myDATA της ΑΑΔΕ σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να χρειάζεται άλλο μέσο (π.χ. φορολογικός μηχανισμός).
  • Ενημερώνεστε αμέσως μόλις ο πελάτης παραλάβει το παραστατικό του σε αντίθεση με την παραδοσιακή μέθοδο της ταχυδρομικής αποστολής.
  • Διευκολύνετε τους πελάτες σας με την απλή διαδικασία λήψης και τη δυνατότητα αυτόματης καταχώρισης στο σύστημα τους.
  • Αυξάνετε το κύρος της επιχείρησής σας μέσα από την διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού.
  • Συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος, εκτυπώνετε λιγότερο και μειώνετε τη χρήση χαρτιού.

Για να υλοποιήσετε το e-Invoicing, χρειάζονται παρεμβάσεις στις διαδικασίες και τα πληροφοριακά συστήματα της επιχείρησής σας.