Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Επιχειρηματικά μοντέλα στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Στο ηλεκτρονικό εμπόριο και την online παρουσία σας, το επιχειρηματικό μοντέλο που επιλέγετε πρέπει να ταιριάζει στις ανάγκες σας. Δείτε μοντέλα για προώθηση / πώληση προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών B2C, B2B, C2C και C2B.

Στόχευση σε κοινό με
συγκεκριμένο μοντέλο
Αξιοποίηση
ηλεκτρονικών αγορών
Διαφοροποίηση από
τον ανταγωνισμό 

Τα βασικά για τα επιχειρηματικά μοντέλα στο ηλεκτρονικό εμπόριο

  • Επιχειρηματικά μοντέλα για επιχειρήσεις: Πώς μπορείτε να προωθείτε προϊόντα και υπηρεσίες σας σε καταναλωτές (B2C), άλλες επιχειρήσεις (B2B), μέσω τρίτων ή συνδρομητικά.
  • Επιχειρηματικά μοντέλα για ιδιώτες: Σε ποιο κοινό απευθύνεστε (C2C ή C2B) και πού μπορεί να βρίσκει προϊόντα και υπηρεσίες σας.
  • Ηλεκτρονική αγορά (marketplace): Πώς μπορείτε να διαθέτετε προϊόντα και υπηρεσίες σας στην ηλεκτρονική αγορά (marketplace).