Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Το παρόν υλικό στοχεύει στη γνωριμία και εξοικείωση των χρηστών με σύγχρονες πρακτικές που αφορούν το ηλεκτρονικό εμπόριο και την ψηφιακή διαφήμιση. Έχει καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν συνιστά προτροπή ή παρακίνησή τους να εφαρμόσουν ή να ακολουθήσουν τις επιχειρηματικές πρακτικές που παρουσιάζονται ούτε παρέχεται οποιαδήποτε εγγύηση για την ποιότητα των υπηρεσιών, φερεγγυότητα κ.λπ. τυχόν τρίτων που αναφέρονται σε αυτό. Βασίζεται στις γνώσεις και την εμπειρία της εταιρείας Convert Group Συμβουλευτική ΑΕ (εφεξής «Εταιρεία»), που εδρεύει στην Αθήνα (επί της οδού Ηρούς 4, 10442 Αθήνα), με Αρ. ΓΕΜΗ 129501403000, και ενσωματώνει πληροφορίες που αντλούνται από πηγές με δημόσιο χαρακτήρα και ενδέχεται να μεταβληθούν.

Οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση του παρόντος υλικού:

  • Η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει στην Eurobank το αποκλειστικό δικαίωμα περιουσιακής εκμετάλλευσης του παρόντος υλικού, συμπεριλαμβανομένων  των φωτογραφιών, σχεδίων, διαγραμμάτων, εικόνων και κειμένων. Το υλικό αυτό προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου.
  • Τα σήματα, λογότυπα και λοιπά πνευματικά δικαιώματα τρίτων που παρατίθενται στο παρόν υλικό (ενδεικτικά Google, Facebook, SimilarWeb κ.ά.) χρησιμοποιούνται πληροφοριακά χωρίς καμία πρόθεση παραβίασης των επ’ αυτών δικαιωμάτων.
  • Το παρόν υλικό είναι πιθανόν να παραπέμπει μέσω υπερσυνδέσμων (hyperlinks) σε ιστοσελίδες τρίτων, οι πάροχοι των οποίων έχουν την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων αυτών, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της Εταιρείας. Οι χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών.
  • Απαγορεύεται στους χρήστες η αναπαραγωγή, ανατύπωση, διανομή, δημοσίευση, πώληση, μεταβίβαση, τροποποίηση κατά οποιονδήποτε τρόπο ή η δημιουργία παράγωγων έργων ή η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου ή δεδομένου που διατίθεται στο παρόν υλικό.
  • Οποιαδήποτε πληροφορία που λαμβάνεται από το παρόν υλικό μπορεί να παρουσιάζεται και να εκτυπώνεται αποκλειστικά και μόνο για προσωπική, μη εμπορική, χρήση των χρηστών.
  • Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, άμεση ή έμμεση, οποιασδήποτε φύσεως, τυχόν προκληθεί από την εμπιστοσύνη που επέδειξαν οι χρήστες στην ορθότητα ή/και στο γενικότερο περιεχόμενο των πληροφοριών που αποκτήθηκαν από το παρόν υλικό.