Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Υπηρεσίες θεματοφυλακής – Securities Services

Υπηρεσίες θεματοφυλακής – Securities Services

Σε Ελλάδα, Κύπρο
και αγορές εξωτερικού
Υπηρεσίες μετοχολογίου
και διαχείριση ομολογιακών δανείων
Πιστοποίηση ISO
και διεθνείς διακρίσεις
Προσφέρουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες θεματοφυλακής στην Ελλάδα, την Κύπρο και σε αγορές του εξωτερικού, για θεσμικούς και ιδιώτες πελάτες, ημεδαπούς και αλλοδαπούς. Παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες μετοχολογίου και εκπροσώπου ομολογιούχων σε εταιρείες εισηγμένες και μη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ποιες υπηρεσίες σας προσφέρουμε

 • Υπηρεσίες θεματοφυλακής στην ελληνική και κυπριακή αγορά.
 • Υπηρεσίες θεματοφυλακής σε αλλοδαπές αγορές.
 • Υπηρεσίες εκκαθάρισης συναλλαγών στην ελληνική και κυπριακή αγορά αξιών.
 • Υπηρεσίες εκκαθάρισης συναλλαγών επί παραγώγων της Αγοράς Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ).
 • Υπηρεσίες εκκαθάρισης συναλλαγών και θέσεων της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, της Ενδοημερήσιας Αγοράς και της Αγοράς Εξισορρόπησης του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ΕΧΕ).
 • Υπηρεσίες εκκαθάρισης συναλλαγών στο Βάθρο Εμπορίας του Φυσικού Αερίου του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ΕΧΕ).
 • Παροχή πίστωσης (Margin) για αγορά μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ).
 • Υπηρεσίες Διοίκησης Χαρτοφυλακίων Πελατών (Middle Office Services).
 • Υπηρεσίες Διοίκησης Συλλογικών Χαρτοφυλακίων (Fund Administration Services).
 • Υπηρεσίες θεματοφυλακής σε Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ).
 • Υπηρεσίες θεματοφυλακής σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ).

Υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και εκδότριες εταιρείες του ΧΑ

 • Διαχειρίστρια τράπεζα για την εισαγωγή εταιρειών στο ΧΑ.
 • Διαχειρίστρια τράπεζα σε δημόσιες προτάσεις επί εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ.
 • Πληρώτρια τράπεζα στις χρηματικές διανομές μερίσματος, επιστροφής κεφαλαίου, κλασματικών υπολοίπων και λοιπών χρηματικών διανομών εισηγμένων στο ΧΑ.
 • Εξάσκηση δικαιωμάτων και προεγγραφές σε Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ).
 • Υπηρεσίες διαχείρισης χρεογράφων σε εταιρείες εισηγμένες και μη στο ΧΑ:
  • Διαχείριση ομολογιακών δανείων.
  • Υπηρεσίες μετοχολογίου.
  • Πληρεξούσιος καταβολών σε ομολογιακά δάνεια.
 • Υπηρεσίες Securities Trustee και Escrow Agent.

Πιστοποίηση ISO και διακρίσεις

Οι υπηρεσίες θεματοφυλακής της Eurobank διαθέτουν διεθνή πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. Το 2023 η Eurobank ανακηρύχθηκε από το διεθνούς κύρους εξειδικευμένο περιοδικό Global Finance ως η Καλύτερη Τράπεζα στην κατηγορία των Υπηρεσιών Θεματοφυλακής στην Ελλάδα και την Κύπρο (Best Sub-Custodian Bank in Greece and Cyprus).

Επιπλέον, αναδείχθηκε από το περιοδικό Global Custodian, που αποτελεί σημείο αναφοράς στον χώρο παγκοσμίως, ως Tράπεζα Επιλογής για τις Χρηματιστηριακές Εταιρείες ανάμεσα σε παρόχους υπηρεσιών θεματοφυλακής στις Αναδυόμενες Αγορές (Broker Dealers’ Choice, Emerging Markets).

Η κορυφαία διάκριση της Eurobank από το Global Finance ως η Καλύτερη Τράπεζα Υποθεματοφυλακής αποτελεί τη 17η διάκρισή της από το 2006 στην ελληνική αγορά. Έτσι, αναδεικνύεται η διαχρονικά υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της Eurobank στην ελληνική και την κυπριακή αγορά. Η συνεχής αναγνώρισή της επιβεβαιώνει την επιτυχημένη στρατηγική της Eurobank να παρέχει σε θεσμικούς και ιδιώτες πελάτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό καινοτόμες μετασυναλλακτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Η συγκεκριμένη διάκριση έρχεται να προστεθεί στις συνεχείς βραβεύσεις για τις υπηρεσίες θεματοφυλακής της Eurobank από το 2006 από το διεθνούς φήμης περιοδικό Global Custodian.

Κανονιστική διάταξη FATCA

Η Eurobank είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις διατάξεις του νόμου φορολογικής συμμόρφωσης λογαριασμών της αλλοδαπής των ΗΠΑ (FATCA), με αναγνώριση ως Qualified Intermediary (QI) στην αμερικάνικη αγορά (US).

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να στείλετε email στο SalesandRelationshipManagement@eurobank.gr.