Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Υπηρεσίες θεματοφυλακής – Securities Services

Υπηρεσίες θεματοφυλακής – Securities Services

Σε Ελλάδα, Κύπρο
και αγορές εξωτερικού
Υπηρεσίες μετοχολογίου
και διαχείριση ομολογιακών δανείων
Πιστοποίηση ISO
και διεθνείς διακρίσεις
Προσφέρουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες θεματοφυλακής στην Ελλάδα, την Κύπρο και σε αγορές του εξωτερικού, για θεσμικούς και ιδιώτες πελάτες, ημεδαπούς και αλλοδαπούς. Παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες μετοχολογίου και εκπροσώπου ομολογιούχων σε εταιρείες εισηγμένες και μη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ποιες υπηρεσίες σας προσφέρουμε

 • Υπηρεσίες θεματοφυλακής στην ελληνική και κυπριακή αγορά.
 • Υπηρεσίες θεματοφυλακής σε αλλοδαπές αγορές.
 • Υπηρεσίες εκκαθάρισης συναλλαγών στην ελληνική και κυπριακή αγορά αξιών.
 • Υπηρεσίες εκκαθάρισης συναλλαγών επί παραγώγων της Αγοράς Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ).
 • Υπηρεσίες εκκαθάρισης συναλλαγών και θέσεων της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, της Ενδοημερήσιας Αγοράς και της Αγοράς Εξισορρόπησης του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ΕΧΕ).
 • Παροχή πίστωσης (Margin) για αγορά μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ).
 • Υπηρεσίες Διοίκησης Χαρτοφυλακίων Πελατών (Middle Office Services).
 • Υπηρεσίες Διοίκησης Συλλογικών Χαρτοφυλακίων (Fund Administration Services).
 • Υπηρεσίες θεματοφυλακής σε Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ).
 • Υπηρεσίες θεματοφυλακής σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ).

Υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και εκδότριες εταιρείες του ΧΑ

 • Διαχειρίστρια τράπεζα για την εισαγωγή εταιρειών στο ΧΑ.
 • Διαχειρίστρια τράπεζα σε δημόσιες προτάσεις επί εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ.
 • Πληρώτρια τράπεζα στις χρηματικές διανομές μερίσματος, επιστροφής κεφαλαίου, κλασματικών υπολοίπων και λοιπών χρηματικών διανομών εισηγμένων στο ΧΑ.
 • Εξάσκηση δικαιωμάτων και προεγγραφές σε Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ).
 • Υπηρεσίες διαχείρισης χρεογράφων σε εταιρείες εισηγμένες και μη στο ΧΑ:
  • Διαχείριση ομολογιακών δανείων.
  • Υπηρεσίες μετοχολογίου.
  • Πληρεξούσιος καταβολών σε ομολογιακά δάνεια.
 • Υπηρεσίες Securities Trustee και Escrow Agent.

Πιστοποίηση ISO και διακρίσεις

Οι υπηρεσίες θεματοφυλακής της Eurobank διαθέτουν διεθνή πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. Το 2020 η Eurobank ανακηρύχθηκε από το διεθνούς κύρους εξειδικευμένο περιοδικό Global Finance ως η Καλύτερη Τράπεζα στην κατηγορία των Υπηρεσιών Θεματοφυλακής (Securities Services) στην Ελλάδα για 14η χρονιά.

Η διάκριση αυτή αποτελεί μια παγκόσμια αναγνώριση των υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών, που βασίζονται στο έμπειρο και εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό και στη σύγχρονη τεχνολογική υποδομή. Επιπλέον, αποτελεί έμπρακτη ψήφο εμπιστοσύνης στη δυνατότητά μας να ανταποκρινόμαστε αμέσως σε σειρά κανονιστικών αλλαγών και να καινοτομούμε ικανοποιώντας τις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών μας.

Η συγκεκριμένη διάκριση έρχεται να προστεθεί στις συνεχείς βραβεύσεις για τις υπηρεσίες θεματοφυλακής της Eurobank από το διεθνούς φήμης περιοδικό Global Custodian.

Κανονιστική διάταξη FATCA

Η Eurobank είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις διατάξεις του νόμου φορολογικής συμμόρφωσης λογαριασμών της αλλοδαπής των ΗΠΑ (FATCA), με αναγνώριση ως Qualified Intermediary (QI) στην αμερικάνικη αγορά (US).

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να στείλετε email στο SalesandRelationshipManagement@eurobank.gr.