Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Υπηρεσίες θεματοφυλακής

Υπηρεσίες θεματοφυλακής

Σε Ελλάδα, Κύπρο
και αγορές εξωτερικού
Υπηρεσίες μετοχολογίου
και διαχείριση ομολογιακών δανείων
Πιστοποίηση ISO
και διεθνείς διακρίσεις
Προσφέρουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες θεματοφυλακής στην Ελλάδα, την Κύπρο και σε αγορές του εξωτερικού. Προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων μετόχων και επενδυτών σε εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Οι υπηρεσίες θεματοφυλακής απευθύνονται σε θεσμικούς και ιδιώτες πελάτες, ημεδαπούς και αλλοδαπούς.

Ποιες υπηρεσίες σας προσφέρουμε

 • Υπηρεσίες θεματοφυλακής στην ελληνική και κυπριακή αγορά.
 • Υπηρεσίες θεματοφυλακής σε αλλοδαπές αγορές.
 • Υπηρεσίες εκκαθάρισης συναλλαγών στην ελληνική και κυπριακή αγορά αξιών.
 • Υπηρεσίες εκκαθάρισης συναλλαγών επί παραγώγων της Αγοράς Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ).
 • Παροχή πίστωσης (Margin) για αγορά μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ).
 • Υπηρεσίες Διοίκησης Χαρτοφυλακίων Πελατών (Middle Office Services).
 • Υπηρεσίες Διοίκησης Συλλογικών Χαρτοφυλακίων (Fund Administration Services).
 • Υπηρεσίες θεματοφυλακής σε Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ).
 • Υπηρεσίες θεματοφυλακής σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ).

Υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και εκδότριες εταιρείες του ΧΑ

 • Διαχειρίστρια τράπεζα για την εισαγωγή στο ΧΑ.
 • Διαχειρίστρια τράπεζα σε δημόσιες προτάσεις επί εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ.
 • Πληρώτρια τράπεζα στις χρηματικές διανομές μερίσματος, επιστροφής κεφαλαίου, κλασματικών υπολοίπων και λοιπών χρηματικών διανομών εισηγμένων στο ΧΑ.
 • Εξάσκηση δικαιωμάτων και προεγγραφές σε Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ).
 • Υπηρεσίες διαχείρισης χρεογράφων σε εταιρείες εισηγμένες στο ΧΑ:
  • Διαχείριση ομολογιακών δανείων.
  • Υπηρεσίες μετοχολογίου.
  • Πληρεξούσιος καταβολών σε ομολογιακά δάνεια.
 • Υπηρεσίες Securities Trustee.

Πιστοποίηση ISO και διακρίσεις

Οι υπηρεσίες θεματοφυλακής της Eurobank έχουν πιστοποιηθεί για τις υπηρεσίες τους με ISO 9001:2008. Για το έτος 2017, ανακηρυχθήκαμε από το διεθνούς κύρους εξειδικευμένο περιοδικό Global Finance, ως «η Καλύτερη Τράπεζα στον χώρο των Securities Services», για 11η φορά τα τελευταία 12 χρόνια.

Η διάκριση αυτή αποτελεί μια παγκόσμια αναγνώριση των υψηλής ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών, οι οποίες βασίζονται στο έμπειρο και εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό και στη σύγχρονη τεχνολογική υποδομή. Επιπλέον αποτελεί έμπρακτη ψήφο εμπιστοσύνης στη δυνατότητά μας να ανταποκρινόμαστε αμέσως σε σειρά κανονιστικών αλλαγών και να καινοτομούμε, ανταποκρινόμενοι στις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών μας.

Η συγκεκριμένη διάκριση έρχεται να προστεθεί στις συνεχείς βραβεύσεις από το διεθνούς φήμης περιοδικό Global Custodian των υπηρεσιών που παρέχονται από τις υπηρεσίες θεματοφυλακής της Eurobank.

Κανονιστική διάταξη FATCA

Η Eurobank είναι πλήρως προσαρμοσμένη με τις διατάξεις του νόμου φορολογικής συμμόρφωσης λογαριασμών της αλλοδαπής των ΗΠΑ (FATCA), με αναγνώριση ως Qualified Intermediary (QI) στην αμερικάνικη αγορά (US).

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στείλετε email στο SalesandRelationshipManagement@eurobank.gr.