Υπηρεσίες Θεματοφυλακής | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2019

Market Outperformer

Market Outperformer

Κατηγορία

Τραπεζικές Εργασίες

Χρονολογία

2019

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Global Custodian

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2019

Global Outperformer

Global Outperformer

Κατηγορία

Τραπεζικές Εργασίες

Χρονολογία

2019

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Global Custodian

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2017

Best Securities Service Provider - Ελλάδα

Best Securities Service Provider - Ελλάδα

Κατηγορία

Υπηρεσίες Θεματοφυλακής

Χρονολογία

2017

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Περιοδικό Global Finance

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2016

Top Rated Custodian - Ελλάδα

Top Rated Custodian - Ελλάδα

Κατηγορία

Υπηρεσίες Θεματοφυλακής

Χρονολογία

2016

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Περιοδικό Global Finance

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2016

Top-Rated Custodian for Institutional Investors - Ελλάδα

Top-Rated Custodian for Institutional Investors - Ελλάδα

Κατηγορία

Υπηρεσίες Θεματοφυλακής

Χρονολογία

2016

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Περιοδικό Global Custodian

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2016

Top-Rated Custodian for Institutional Investors - Βουλγαρία

Top-Rated Custodian for Institutional Investors - Βουλγαρία

Κατηγορία

Υπηρεσίες Θεματοφυλακής

Χρονολογία

2016

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Περιοδικό Global Custodian

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2016

Top-Rated Custodian for Institutional Investors - Ρουμανία

Top-Rated Custodian for Institutional Investors - Ρουμανία

Κατηγορία

Υπηρεσίες Θεματοφυλακής

Χρονολογία

2016

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Περιοδικό Global Custodian