Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Το 2020 αποδείξαμε έμπρακτα την προτεραιότητά μας στην επανεκκίνηση του ελληνικού τουρισμού. Σήμερα αναλαμβάνουμε δράσεις και πρωτοβουλίες για τις νέες προκλήσεις του κλάδου.

Είμαστε δίπλα στις επιχειρήσεις για να υλοποιήσουν τις επενδύσεις τους με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα τους με χρηματοδοτήσεις που προάγουν τη βιωσιμότητα και αναβαθμίζουν το μοντέλο λειτουργίας τους.

   
Συνεπείς στις δεσμεύσεις μας μέχρι σήμερα

Συνεπείς στις δεσμεύσεις μας μέχρι σήμερα

Το 2020, στον μεγαλύτερο αγώνα του, σχεδιάσαμε μέτρα στήριξης αποκλειστικά για τον ελληνικό τουρισμό. Έτσι, συνεπείς στις δεσμεύσεις μας, προχωρήσαμε σε:

  • Αναστολή δόσεων κεφαλαίου ύψους 190 εκατ. ευρώ για δάνεια μεγάλων και μεσαίων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.
  • Χορήγηση νέων δανείων ύψους 230 εκατ. ευρώ για κεφάλαιο κίνησης και χρηματοδότηση νέων επενδύσεων ύψους 200 εκατ. ευρώ.
  • Έγκαιρη υλοποίηση των προγραμμάτων στήριξης του ελληνικού κράτους (επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων, Προγράμματα Γέφυρα κ.ά.).

Παράλληλα, μέσα από το Business Banking Τουρισμός συνεχίσαμε να στηρίζουμε τις μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα.

Συνεπείς στις δεσμεύσεις μας μέχρι σήμερα
Η στρατηγική μας για την επόμενη ημέρα

Η στρατηγική μας για την επόμενη ημέρα

Το 2021 ο τουρισμός ανέκαμψε σημαντικά και έδειξε τη δυναμική του. Είμαστε έτοιμοι για την επόμενη ημέρα του κλάδου που έχει σημαντικές προοπτικές αλλά και προκλήσεις.

Χρηματοδοτούμε έργα πνοής και βιώσιμης ανάπτυξης που προάγουν τις υποδομές της χώρας μας και βελτιώνουν την εικόνα της ως τουριστικού προορισμού.

Με σύγχρονες επιλογές χρηματοδότησης στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις για να επενδύουν σε έργα που αναβαθμίζουν τη λειτουργία τους με όρους βιωσιμότητας και ενισχύουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

Συνεργαζόμαστε με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και τη Marketing Greece και διοργανώνουμε δράσεις για να αναδείξουμε τις ανάγκες του κλάδου (π.χ. προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού).

Η στρατηγική μας για την επόμενη ημέρα
Χρηματοδοτήσεις και ρευστότητα

Χρηματοδοτήσεις και ρευστότητα

Δεσμευόμαστε για νέες χρηματοδοτήσεις ύψους 750 εκατ. ευρώ για επενδύσεις για ανέγερση νέων ξενοδοχείων και για επεκτάσεις ή ανακαινίσεις σε ξενοδοχεία τεσσάρων και πέντε αστέρων. Στηρίζουμε την ξενοδοχειακή επιχείρησή σας για να αποκτήσει πρόσβαση στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Έτσι μπορείτε να χρηματοδοτήσετε τα αναπτυξιακά σχέδιά σας και επενδύσεις που προάγουν τη βιωσιμότητα, αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες σας και ενισχύουν την εξωστρέφειά σας.

Εξασφαλίζουμε στήριξη και για το οικοσύστημα των συνεργατών σας με εξατομικευμένες υπηρεσίες factoring της Eurobank Factors ΑΕΠΕΑ. Μέσα από τη χρηματοδότηση των απαιτήσεών τους οι προμηθευτές του ξενοδοχείου σας μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση σε ρευστότητα.

Χρηματοδοτήσεις και ρευστότητα
Ανταγωνιστικότητα με όρους βιώσιμης ανάπτυξης

Ανταγωνιστικότητα με όρους βιώσιμης ανάπτυξης

Δημιουργούμε προγράμματα βιώσιμης χρηματοδότησης με προνόμια για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ώστε να αναπτύξουν τη δραστηριότητά τους και παράλληλα να μειώσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμά τους.

Με το πρόγραμμα «Επιχειρώ βιώσιμα» μπορείτε να εξασφαλίσετε 0,20% μείωση στο επιτόκιο υφιστάμενων και νέων επιχειρηματικών δανείων. Αρκεί να πετύχετε συγκεκριμένες ESG αποδόσεις για το ξενοδοχείο σας.

Με το πρόγραμμα «Κατασκευάζω βιώσιμα» μπορείτε να έχετε 0,25% μείωση στο επιτόκιο νέων δανείων για να ανακαινίσετε ή/και να κατασκευάσετε νέες τουριστικές μονάδες. Αρκεί να λάβετε συγκεκριμένη περιβαλλοντική πιστοποίηση ή να πετύχετε συγκεκριμένη μείωση στη ζήτηση ενέργειας.

Ανταγωνιστικότητα με όρους βιώσιμης ανάπτυξης