Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Έργα που επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας και βελτιώνουν τις υποδομές συνδεσιμότητας.

Τα μεγάλα έργα υλοποιούνται με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

   

Hellenic Open Fiber (HOF), μέλος της United Group

Μερική χρηματοδότηση του επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου της HELLENIC OPENFIBER M.A.E. - συνδεδεμένης εταιρείας με την NOVA - για την ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς και την επιτάχυνση δημιουργίας σε πανελλαδικό επίπεδο δικτύων οπτικής ίνας στο σπίτι (Fiber to the Home). Το εν λόγω επενδυτικό σχέδιο εντάχθηκε στο πρόγραμμα "ΕΛΛΑΔΑ 2.0" του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η χρηματοδότησή του - πέραν της ιδίας συμμετοχής της εταιρείας - έγινε με κεφάλαια από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που χορηγήθηκαν μέσω της Eurobank σε ποσοστό 70% και με δάνειο συγχρηματοδότησης από την Eurobank σε ποσοστό 70%. Η Eurobank υπήρξε αποκλειστικός συντονιστής, συνδιοργανωτής, εκπρόσωπος των ομολογιούχων και πληρεξούσιος καταβολών της εν λόγω χρηματοδότησης.

Vodafone Ελλάδας

Vodafone Ελλάδας

Χρηματοδότηση Leasing αναφορικά με την προμήθεια και εγκατάσταση υποθαλάσσιου καλωδίου τηλεπικοινωνιών/ οπτικών ινών, συμπεριλαμβανομένων σχετικών χερσαίων έργων όπου χρειάζεται, για την διασύνδεση νησιών του Αιγαίου, της Κρήτης και την Κέρκυρα με την ηπειρωτική χώρα.Χρηματοδότηση Leasing  αναφορικά με την προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίων oπτικών ινών (FFTH - Fiber to the Home). Το έργο αναπτύσσεται σε χερσαία βάση σε διαφορετικές περιοχές της χώρας (Αθήνα, Πάτρα, Ιωάννινα, Κοζάνη, Βέροια και Βόλο) και αφορά σε δίκτυο καλωδίων οπτικής ίνας για την κάλυψη συνολικών 142.000 γραμμών. Οι εν λόγω επενδύσεις αφορούν δίκτυα υψηλής ταχύτητας όπου αναμένεται να ενισχύσουν τα οφέλη της μετάβασης σε μια πιο ψηφιακή κοινωνία.

Vodafone Ελλάδας