Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Zero Cost Collar

Zero Cost Collar

Ολική διαχείριση
συναλλαγματικών κινδύνων
Μηδενικό
κόστος
Ευελιξία
όρων συναλλαγής
Το Zero Cost Collar είναι μια συμφωνία εξασφάλισης ύψους υποχρεώσεων και απαιτήσεων εντός προκαθορισμένου εύρους ισοτιμιών. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις με συναλλαγές σε ξένο νόμισμα που έχουν ανάγκη προστασίας της διακύμανσης της συναλλαγματικής ισοτιμίας μέσα σε προκαθορισμένα όρια με μηδενικό κόστος.

Χαρακτηριστικά

  • Προσδιορισμός ανώτατης και κατώτατης ισοτιμίας κάλυψης.
  • Ολική διαχείριση συναλλαγματικών κινδύνων εκτός εύρους ισοτιμιών.
  • Ανάληψη κινδύνου διακύμανσης της συναλλαγματικής ισοτιμίας εντός του προκαθορισμένου εύρους.
  • Ελάχιστο ονομαστικό ποσό ανά πράξη το ισόποσο των 250.000€.
  • Ευελιξία όρων συναλλαγής.
  • Μηδενικό κόστος.

Παράδειγμα

Με βάση υποθετική ισοτιμία αναφοράς EUR/USD (δολάριο ΗΠΑ) στο 1,1700.

Η επιχείρησή σας έχει υποχρέωση να αγοράσει 185.000$ σε 3 μήνες. Εξαιτίας της μεταβλητότητας της συναλλαγματικής ισοτιμίας και του οικονομικού προγραμματισμού της εταιρείας, η επιχείρησή σας σήμερα κατοχυρώνει στη λήξη της συναλλαγής κατώτατη ισοτιμία αγοράς δολαρίων το 1,1500 και ανώτατη το 1,1900.

Εάν στη λήξη, η ισοτιμία EUR/USD είναι μεγαλύτερη από 1,1900, η επιχείρησή σας αγοράζει 185.000$ στο 1,1900. Εάν στη λήξη η ισοτιμία EUR/USD είναι μεταξύ 1,1500 και 1,1900, η επιχείρησή σας αγοράζει στην τρέχουσα ισοτιμία λήξης (οποιοδήποτε ποσό σε δολάρια επιθυμεί). Εάν στη λήξη η ισοτιμία EUR/USD είναι μικρότερη από 1,1500, η επιχείρησή σας αγοράζει 185.000$ στο 1,1500.

Η συναλλαγή μπορεί να σχεδιαστεί με ευνοϊκότερες ισοτιμίες έναντι καταβολής ασφαλίστρων από την επιχείρηση.

 

Οι πληροφορίες που σας δίνουμε για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της Eurobank είναι γενικές και μη δεσμευτικές.
Διαβάστε τη ρήτρα μη ευθύνης.