Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Interest Rate Swap

Interest Rate Swap

Προστασία
από άνοδο επιτοκίων
Κλιμακωτό
σταθερό επιτόκιο
Ευελιξία
όρων συναλλαγής
Το Interest Rate Swap είναι μια συμφωνία σταθερού επιτοκίου. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις με δάνεια σε κυμαινόμενο επιτόκιο που επιθυμούν μετατροπή του επιτοκίου σε σταθερό.

Τι είναι το Interest Rate Swap

Η συμφωνία Interest Rate Swap εξασφαλίζει στην επιχείρηση τη δυνατότητα μετατροπής του επιτοκίου εξυπηρέτησης του δανεισμού από κυμαινόμενο σε σταθερό χωρίς τη μεταβολή των όρων του δανείου. Με αυτό τον τρόπο η επιχείρηση προστατεύεται από ενδεχόμενη άνοδο των επιτοκίων στο μέλλον και μπορεί να γνωρίζει με βεβαιότητα το συνολικό κόστος εξυπηρέτησης του δανείου. Η συναλλαγή είναι παράλληλη και ανεξάρτητη από αυτή του αρχικού δανείου. Οι όροι της συμφωνίας, το ονομαστικό κεφάλαιο της εκάστοτε περιόδου και οι ημερομηνίες καταβολών προσαρμόζονται πλήρως στα δεδομένα του δανείου.

Η πράξη μπορεί να αντιστραφεί ή να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα

  • Προστασία από πιθανή άνοδο των επιτοκίων στο μέλλον.
  • Ευελιξία όρων συναλλαγής (διάρκεια, ποσό, πρόγραμμα αποπληρωμής, τοκοφόρος περίοδος).
  • Κατοχύρωση του συνολικού κόστους εξυπηρέτησης του δανείου για το υπόλοιπο της διάρκειας του.
  • Παράλληλη και ανεξάρτητη συναλλαγή (η αρχική δανειακή σύμβαση της επιχείρησης παραμένει ως έχει).
  • Δυνατότητα αντιστροφής – πρόωρης λήξης της συναλλαγής.
  • Δυνατότητα κλιμακωτού σταθερού επιτοκίου ανά περίοδο εκτοκισμού (step up).

Παράδειγμα

Μια επιχείρηση με πενταετές δάνειο ύψους 5.000.000€ με κυμαινόμενο επιτόκιο (Euribor 6 μηνών + spread) επιθυμεί να εξασφαλίσει σταθερό επιτόκιο δανεισμού για το σύνολο ή μέρος του δανείου της χωρίς τη μεταβολή της δανειακής σύμβασης. Η επιχείρηση συμφωνεί με την Eurobank για 5 χρόνια να εισπράττει το κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor 6 μηνών και να καταβάλλει το σταθερό επιτόκιο 0,45% επί του ονομαστικού κεφαλαίου της συναλλαγής.

Έτσι η επιχείρηση εξασφαλίζει έμμεσα τη μετατροπή της εξυπηρέτησης του δανείου της από κυμαινόμενο επιτόκιο (Euribor 6 μηνών + spread) σε σταθερό επιτόκιο (0,45% + spread).

 

Οι πληροφορίες που σας δίνουμε για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της Eurobank είναι γενικές και μη δεσμευτικές.
Διαβάστε τη ρήτρα μη ευθύνης.