Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Interest Rate Collar

Interest Rate Collar

Στρατηγική
μηδενικού κόστους
Κλείδωμα
αποδεκτού εύρους επιτοκίων
Ευελιξία
όρων συναλλαγής
Το Interest Rate Collar είναι μια συμφωνία περιορισμού του εύρους της επιτοκιακής διακύμανσης. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις με δάνεια που επιθυμούν τον περιορισμό της πιθανής διακύμανσης του επιτοκίου μεταξύ ενός προκαθορισμένου ανώτατου και κατώτατου επιπέδου.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα

  • Προσφέρει τη δυνατότητα κλειδώματος ενός αποδεκτού εύρους επιτοκίων (ανώτατου και κατώτατου) για την εξυπηρέτηση του δανείου.
  • Η επιχείρηση εξακολουθεί να εξυπηρετεί το δάνειο σε κυμαινόμενη βάση για όσο διάστημα το επιτόκιο Euribor κυμαίνεται εντός του καθορισμένου εύρους.
  • Η επιχείρηση ανά πάσα στιγμή γνωρίζει το μέγιστο και το ελάχιστο πιθανό κόστος εξυπηρέτησης του δανείου της.
  • Περιορίζεται σημαντικά ο κίνδυνος από πιθανή άνοδο των επιτοκίων χωρίς να εκμηδενίζεται για τιμές επιτοκίων εντός του εύρους.
  • Ευελιξία όρων συναλλαγής (διάρκεια, ποσό, πρόγραμμα αποπληρωμής, τοκοφόρος περίοδος).
  • Στρατηγική (συνήθως) μηδενικού κόστους.
  • Δυνατότητα αντιστροφής – πρόωρης λήξης της συναλλαγής.
  • Δυνατότητα διαφορετικών ανώτατων και κατώτερων επιπέδων, ακόμη και ανά περίοδο, με επανατιμολόγηση των ασφαλίστρων.

Παράδειγμα

Μια επιχείρηση έχει πάρει δάνεια διάρκειας 5 ετών, με εξαμηνιαίες καταβολές και επιτόκιο αναφοράς το Euribor 6 μηνών. Η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να επιλέξει προστασία με μηδενικό κόστος (ασφάλιστρα) από τη μελλοντική άνοδο των επιτοκίων καθορίζοντας το ανώτατο επίπεδο ως άνω όριο (cap) και αποδεχόμενη το κατώτατο επίπεδο ως κάτω όριο (floor).

Η επιχείρηση επιλέγει άνω όριο (cap) 2% και κάτω όριο (floor) 0,50% έναντι του Euribor 6 μηνών. Για όσα εξάμηνα το Euribor 6 μηνών είναι υψηλότερο από 2% η επιχείρηση έμμεσα καταβάλλει για τις δανειακές υποχρεώσεις της 2% + spread. Για όσα εξάμηνα το Euribor 6 μηνών είναι χαμηλότερο από 0,50%, η επιχείρηση έμμεσα καταβάλλει για τις δανειακές υποχρεώσεις της 0,50% + spread.

 

Οι πληροφορίες που σας δίνουμε για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της Eurobank είναι γενικές και μη δεσμευτικές.
Διαβάστε τη ρήτρα μη ευθύνης.