Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Interest Rate Cap

Interest Rate Cap

Καταβολή ασφαλίστρων
εφάπαξ ή και σταδιακά
Αντιστάθμιση
πιθανού κινδύνου
Ευελιξία
όρων συναλλαγής
Το Interest Rate Cap είναι μια συμφωνία αγοράς προστασίας από την άνοδο του επιτοκίου αναφοράς. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις με δάνεια που επιθυμούν να προστατευθούν από την πιθανή άνοδο του επιτοκίου αναφοράς πέρα από ένα προκαθορισμένο ανώτατο επίπεδο.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα

  • Προστασία από πιθανή άνοδο των επιτοκίων στο μέλλον πέρα από ένα προκαθορισμένο ύψος.
  • Ευελιξία όρων συναλλαγής (διάρκεια, ποσό, πρόγραμμα αποπληρωμής, τοκοφόρος περίοδος).
  • Αντιστάθμιση του πιθανού κινδύνου από άνοδο των επιτοκίων πέρα του προκαθορισμένου ύψους χωρίς να ακυρώνονται πιθανά οφέλη από περαιτέρω πτώση των επιτοκίων.
  • Δυνατότητα επιλογής από πολλαπλούς συνδυασμούς χρονικής διάρκειας και μέγιστου επιτοκίου.
  • Μικρή επιβάρυνση του κόστους δανεισμού για την παρεχόμενη διασφάλιση του μέγιστου πιθανού κόστους εξυπηρέτησης δανεισμού.
  • Δυνατότητα καταβολής των ασφαλίστρων εφάπαξ ή σταδιακά και υπολογισμού κλιμακωτού επιπέδου προστασίας (step up).
  • Δυνατότητα διαφορετικών επιπέδων άνω ορίων (cap) και ασφαλίστρων.

Παράδειγμα

Μια επιχείρηση έχει πάρει πενταετές δάνειο ύψους 5.000.000€ με εξαμηνιαίες καταβολές και επιτόκιο αναφοράς το Euribor 6 μηνών. Η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα, έναντι ασφαλίστρων, να εξασφαλίσει ότι κάθε φορά που το επιτόκιο αναφοράς προσδιορίζεται ψηλότερα του άνω ορίου (cap) εκείνη θα αποζημιώνεται από τη διαφορά αυτή (επιτοκίου αναφοράς και άνω ορίου). Έτσι εμμέσως εξασφαλίζει ανώτατο δυνητικό κόστος αναφοράς το άνω όριο.

Η επιχείρηση καταβάλλει ασφάλιστρα 0,35% (επί του ονομαστικού ποσού) περιοδικώς σε εξαμηνιαία βάση τοκαριθμικώς για προστασία από άνοδο του επιτοκίου αναφοράς (Euribor 6 μηνών) πάνω από το 1,50% (άνω όριο).

 

Οι πληροφορίες που σας δίνουμε για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της Eurobank είναι γενικές και μη δεσμευτικές.
Διαβάστε τη ρήτρα μη ευθύνης.