Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Υπηρεσία Safe & Cash

Υπηρεσία Safe & Cash

Ασφάλεια
στη φύλαξη
Μείωση
διαχειριστικού κόστους
Online διαχείριση
και παρακολούθηση
Εξασφαλίζετε την ασφαλή φύλαξη του χαρτοφυλακίου των μεταχρονολογημένων επιταγών που λαμβάνετε. Παρακολουθείτε και διαχειρίζεστε online το χαρτοφυλάκιό σας. Οι επιταγές κατατίθενται αυτόματα στον λογαριασμό σας στην ωρίμανσή τους.

Σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνεται

Η υπηρεσία Safe & Cash απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δέχονται σημαντικό όγκο μεταχρονολογημένων επιταγών. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις δεν έχουν ανάγκη ή δυνατότητα χρηματοδότησης.

Χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Safe & Cash

  • Φύλαξη και ηλεκτρονική παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου μεταχρονολογημένων επιταγών με ημερομηνία ωρίμανσης πάνω από 3 ημέρες.
  • Άμεση διαχείριση του χαρτοφυλακίου σε καθημερινή βάση (επιταγές προς επιστροφή, είσπραξη ή αντικατάσταση).
  • Αναλυτική ενημέρωση για το χαρτοφυλάκιο των επιταγών προς εκκαθάριση με αρχείο pdf.
  • Αυτοματοποίηση της διαδικασίας κατάθεσης των επιταγών. Στην ωρίμανσή τους οι επιταγές κατατίθενται στον επαγγελματικό λογαριασμό σας με την υπηρεσία Cheque Express.
  • Προσφέρουμε την υπηρεσία με τη θυγατρική μας Eurobank Factors.

Πώς ωφελείστε

  • Εξασφαλίζετε τη φύλαξη του χαρτοφυλακίου των επιταγών σας σε ασφαλές μέρος.
  • Μειώνετε το διαχειριστικό κόστος σας. Παρακολουθούμε εμείς την ωρίμανση και τη διαχείριση των επιταγών.
  • Λαμβάνετε αναλυτική ενημέρωση για το χαρτοφυλάκιο επιταγών.
  • Διαχειρίζεστε online τις μεταχρονολογημένες επιταγές.

Πώς λειτουργεί

Μας παραδίδετε το χαρτοφυλάκιο με επιταγές σας που έχουν ημερομηνία ωρίμανσης πάνω από 3 ημέρες στην κεντροποιημένη υπηρεσία (γραφεία συμψηφισμού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη) ή σε καταστήματά μας κατόπιν συνεννόησης.

Λαμβάνετε αναλυτική ενημέρωση για το χαρτοφυλάκιο των επιταγών προς εκκαθάριση με αρχείο pdf.

Με e-Banking ενημερώνεστε αναλυτικά για τις επιταγές ημέρας και διαχειρίζεστε online όλες τις απλήρωτες επιταγές.

Οι επιταγές κατατίθενται στoν επαγγελματικό λογαριασμό σας στην ωρίμανσή τους με την υπηρεσία Cheque Express.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα εξειδικευμένα στελέχη της Συναλλακτικής Τραπεζικής της Eurobank στο: PaymentsCashManagement@eurobank.gr.