Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Business Banking Τουρισμός

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών του Ν.4469/2017

Συλλογική διαδικασία
ρύθμισης οφειλών

Σύνολο οφειλών
βιώσιμων επιχειρήσεων

Δικαιολογητικά
και στάδια της διαδικασίας

 

Για τη ρύθμιση επιχειρηματικών δανείων εφαρμόζουμε τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών του Ν.4469/2017 (ΦΕΚ Α' 62/03.05.2017 και τροποποίησή του με το ΦΕΚ Α' 74/19.05.2017). Δείτε ποιοι μπορούν να υπαχθούν, υπό ποιες προϋποθέσεις, ποια δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσετε και ποια είναι τα στάδια της διαδικασίας.