Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Διαγνωστικά κέντρα

PLATON

1%

To διαγνωστικό κέντρο ΠΛΑΤΩΝ είναι εξοπλισμένο με μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας, τα οποία λειτουργούν υπό την επίβλεψη εξειδικευμένου προσωπικού.

Το εργαστήριο συμμετέχει σε εξωτερικούς ποιοτικούς ελέγχους, τηρεί διαδικασίες ποιότητας (σύμφωνα με διεθνή πρότυπα), εφαρμόζει προγραμματισμένο έλεγχο & συντήρηση των μηχανημάτων, όπως επίσης εφαρμόζει πρόγραμμα διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.platonae.gr