Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Προσωπικό δάνειο με 100% εξασφάλιση μετρητών

Προσωπικό δάνειο με 100% εξασφάλιση μετρητών

Κάλυψη προσωπικών αναγκών

με διατήρηση αποταμιεύσεων

1% διαφορά

μεταξύ επιτοκίου κατάθεσης και δανείου

Χαμηλότερα έξοδα

χωρίς προσημείωση ακινήτου

Με το προσωπικό δάνειο με 100% εξασφάλιση μετρητών καταθέτετε ίσο ποσό με το δάνειό σας ως εξασφάλιση και έχετε ιδιαίτερα προνομιακή τιμολόγηση, χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψετε τις αποταμιεύσεις σας. Έτσι καλύπτετε σήμερα τις προσωπικές και οικογενειακές ανάγκες σας και παράλληλα διατηρείτε τις καταθέσεις σας για μελλοντικές ανάγκες.

Ποσό δανείου από 10.000€ έως 100.000€

Το ποσό που μπορείτε να λάβετε ως προσωπικό δάνειο καθορίζεται από κριτήρια, όπως το εισόδημά σας, την πιστοληπτική σας ικανότητα, την αξία της εξασφάλισης και το σύνολο των αναγκών ή των εξόδων που θέλετε να καλύψετε.

Εάν αιτείται το δάνειο ή συμμετέχει σε αυτό ελεύθερος επαγγελματίας, το ποσό του δανείου δεν μπορεί να ξεπερνά τα 50.000€.

Προνομιακή τιμολόγηση

Εάν καταθέσετε ίσο ποσό με το δάνειο σας ως εξασφάλιση, μπορείτε να πάρετε προσωπικό δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor 3m. Σε αυτό προστίθεται περιθώριο επιτοκίου (spread) +1,00%.

Τα επιτόκια της κατάθεσης και του δανείου συνδέονται με το ίδιο επιτόκιο βάσης για όλη τη χρηματοδότηση με σταθερή μεταξύ τους διαφορά +1,00%.

Έτσι, απολαμβάνετε ιδιαίτερα προνομιακή τιμολόγηση, ανεξάρτητα από τη διακύμανση των επιτοκίων:

  • Επιτόκιο κατάθεσης: Euribor 3m. Υπολογίζεται φόρος 15% επί των πιστωτικών τόκων.
  • Επιτόκιο δανείου: Euribor 3m + 1,00%. Σε αυτό προστίθεται και η εισφορά 0,60% του Ν.128/75.

Χωρίς προσημείωση ακινήτου

Για προσωπικό δάνειο με 100% εξασφάλιση μετρητών, δεν χρειάζεται να προσημειώσετε κάποιο ακίνητο σας.

Σταδιακή αποδέσμευση κεφαλαίου

Μετά την εκταμίευση του δανείου, το κεφάλαιο της κατάθεσής σας αποδεσμεύεται σταδιακά, ανάλογα με την πορεία αποπληρωμής του κεφαλαίου του δανείου.

Εάν προχωρήσετε σε πρόωρη αποπληρωμή του δανείου, αποδεσμεύεται το αντίστοιχο ποσό.

Γρήγορη διαδικασία με χαμηλότερα έξοδα

Σε αντίθεση με άλλες μορφές εξασφάλισης δανείου, επωφελείστε από:

  • Χαμηλότερα έξοδα.
  • Συντομότερη διαδικασία έγκρισης και εκταμίευσης, καθώς δεν χρειάζεται να γίνει τεχνικός και νομικός έλεγχος.

Αποκτήστε προσωπικό δάνειο με 100% εξασφάλιση μετρητών

Εάν ενδιαφέρεστε για προσωπικό δάνειο με 100% εξασφάλιση μετρητών, συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Εκδηλώνω το ενδιαφέρον μου

Εναλλακτικά, τηλεφωνήστε στην Ειδική Γραμμή Εξυπηρέτησης για Προσωπικά Δάνεια της Eurobank:

  • 2109555888, Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-21:00.

Δείτε αναλυτικά τι σας προσφέρει το προσωπικό δάνειο με εξασφάλιση και πώς το αποκτάτε βήμα-βήμα.