Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Δικαιολογητικά για απόκτηση δανείου

Δικαιολογητικά για απόκτηση δανείου

Στεγαστικό δάνειο
με εξασφάλιση
Καταναλωτικό ή πράσινο
δάνειο με ή χωρίς εξασφάλιση
Φοιτητικό δάνειο
και δάνειο αυτοκινήτου
Για να αποκτήσετε δάνειο, όλοι όσοι συνυποβάλλετε την αίτηση δανείου πρέπει να προσκομίσετε δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα στοιχεία σας. Όλα πρέπει να είναι πρωτότυπα. Για δάνειο με εξασφάλιση, χρειάζονται επιπλέον ορισμένα δικαιολογητικά για το ακίνητο που προσημειώνεται.

Εάν ενδιαφέρεστε για στεγαστικό δάνειο

Συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος κι ένας Σύμβουλός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Ενδιαφέρομαι για στεγαστικό δάνειο

Εναλλακτικά, τηλεφωνήστε στην Ειδική Γραμμή Εξυπηρέτησης για Στεγαστικά Δάνεια της Eurobank:

  • 2109555888, Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-21:00.

Σας καθοδηγούμε σε κάθε βήμα από την οικονομική προέγκριση μέχρι την εκταμίευση του στεγαστικού δανείου σας. Σας δίνουμε όλες τις πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε σύμφωνα με τον Ν.4438/2016 για τα στεγαστικά δάνεια.

Υπολογιστής στεγαστικού δανείου
Βήμα 1
Βήμα 2
Βήμα 3
Αποτελέσματα
Τι ποσό χρειάζεστε;
χρόνια.
Έχετε έκπτωση στο επιτόκιο εάν έχετε προϊόντα στην τράπεζά μας.
Έχετε προθεσμιακή κατάθεση, επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ή κάποιο τραπεζοασφαλιστικό προϊόν για να εξασφαλίσετε το δάνειό σας;
Για δάνειο ύψους € με αποπληρωμή σε χρόνια, έχετε:

Μηνιαία δόση

Επιτόκιο

  • Κυμαινόμενο έως

Μηνιαία δόση

Επιτόκιο

  • Σταθερό

Μηνιαία δόση


  • για τα πρώτα χρόνια

  • για τα υπόλοιπα χρόνια

Επιτόκιο

  • Σταθερό για τα πρώτα χρόνια

    Κυμαινόμενο έως για τα υπόλοιπα χρόνια
Για να αποκτήσετε αυτό το δάνειο:
Πείτε μας εάν ενδιαφέρεστε:
Ειδική Γραμμή Εξυπηρέτησης για Στεγαστικά Δάνεια, Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-21:00:
Το αποτέλεσμα του υπολογισμού της δόσης είναι ενδεικτικό και μη δεσμευτικό για την Τράπεζα. Για να λάβετε δεσμευτική προσφορά μας παρακαλείσθε να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε Κατάστημα του Δικτύου της Τράπεζας.