Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ασφαλιστικά επενδυτικά προγράμματα

ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΑ
My Target Value II

My Target Value II

Επενδύετε στο αμοιβαίο κεφάλαιο GF Target Maturity VI Ομολογιακό. Αποκτάτε ασφάλεια ζωής και έχετε προνόμια υγείας.
ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΑ
Optimal III

Optimal III

Επενδύετε ισόποσα σε 2 αμοιβαία κεφάλαια. Αποκτάτε ασφάλεια ζωής και έχετε προνόμια υγείας.