Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Στις προθεσμιακές καταθέσεις Personal Banking τα χρήματά σας αποδίδουν με προνομιακά επιτόκια χωρίς ρίσκο. Προσδιορίζετε το ποσό και τον χρονικό ορίζοντα που επιθυμείτε. Εάν χρειαστεί, μπορείτε να αποδεσμεύσετε μέρος ή το σύνολο του ποσού.

Επιλογές και ευελιξία

Έχετε στη διάθεσή σας μεγάλο εύρος προθεσμιακών καταθέσεων με προνομιακά επιτόκια. Μπορείτε να επιλέξετε 3μηνη, 6μηνη ή 12μηνη διάρκεια. Εισπράττετε τους τόκους σας κάθε μήνα ή στο τέλος της περιόδου που έχετε επιλέξει.

Εάν χρειαστεί, μπορείτε να αποδεσμεύσετε ολόκληρο ή μέρος του ποσού της προθεσμιακής κατάθεσης όποτε θέλετε. Τα χρήματά σας γίνονται διαθέσιμα την ίδια εργάσιμη ημέρα για να εξυπηρετήσετε αμέσως τις ανάγκες σας.

Εγγυημένη απόδοση

Με τις προθεσμιακές καταθέσεις έχετε εγγυημένο και προνομιακό επιτόκιο για το σύνολο του ποσού της προθεσμιακής κατάθεσης, το οποίο αποδίδεται στη λήξη της. Το αρχικό σας κεφάλαιο αποδίδει χωρίς ρίσκο.

Ενημέρωση κάθε στιγμή

Μπορείτε να παρακολουθείτε τις προθεσμιακές καταθέσεις σας ηλεκτρονικά 24 ώρες το 24ωρο με e-Banking. Επιπλέον, μπορείτε να ενημερώνεστε τηλεφωνικά από τον Personal Banker σας ή μέσω του EuroPhone Personal Banking στην αποκλειστική γραμμή εξυπηρέτησης: 2109555111.

Βρείτε την προθεσμιακή που σας ταιριάζει

Για να ενημερωθείτε για τις επιλογές προθεσμιακών καταθέσεων που έχετε στη διάθεσή σας, μιλήστε με τον Personal Banker σας.