Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Χειρομορφές σχηματίζουν τη λέξη v Banking (τραπεζική εξυπηρέτηση με βιντεοκλήση) στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Εικονίδιο για ακουστική αναπηρία.

Για άτομα με ακουστική αναπηρία

Αυτόνομη εξυπηρέτηση
και ολοκληρωμένη ενημέρωση
Ισοδύναμη εμπειρία
στον ψηφιακό και φυσικό κόσμο 
Συνεχής βελτίωση προσβασιμότητας
με τη δική σας συνεργασία
Θέλουμε η τραπεζική εμπειρία σας να είναι ολοκληρωμένη, ασφαλής και ευχάριστη. Δείτε τις επιλογές σας σήμερα εάν έχετε μερική ή ολική απώλεια ακοής.