Χρηματοδότηση χαρτοφυλακίου | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Με τα Lombard Loans εξελίσσετε την επενδυτική στρατηγική σας και αξιοποιείτε τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται διεθνώς με μόχλευση του χαρτοφυλακίου σας και την καθοδήγηση του Private Banker σας. 

Τεχνογνωσία και εξειδίκευση

Τη χρηματοδότηση χαρτοφυλακίου (Lombard Loans) χειρίζεται αποκλειστικά η Διεύθυνση Διαχείρισης Περιουσίας του Private Banking. Τα εξειδικευμένα στελέχη μας συνεργάζονται με όλες τις σχετικές υπηρεσίες και θυγατρικές του Ομίλου Eurobank. Με την πείρα και την τεχνογνωσία τους σας προτείνουν επενδυτικές ευκαιρίες που ταιριάζουν στο προφίλ σας.

Ξεκλειδώστε τη δυναμική των κεφαλαίων σας

Συζητήστε με τον Private Banker σας τη δυναμική του χαρτοφυλακίου σας:

  • 2109555141 
  • 801 111 1141 (μόνο από σταθερό)

ΚΛΕΙΝΩ ραντεβού 

Οι πληροφορίες που σας δίνουμε για τις υπηρεσίες Private Banking είναι γενικές και μη δεσμευτικές.
Διαβάστε τη ρήτρα μη ευθύνης.