Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Με την επενδυτική φιλοσοφία ESG (Environmental, Social and Governance) μπορείτε να επενδύετε σε αξίες σε κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας που συνάδουν με τις δικές σας. Μέσα από την εξειδικευμένη διαχείριση του χαρτοφυλακίου σας από την Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ συνδέετε τις επενδύσεις σας με ευαισθησία σε ζητήματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης.

Κριτήρια ESG: Environmental, Social, Governance

Οι επενδύσεις σας που ακολουθούν κριτήρια ESG (Environmental, Social and Governance) έχουν σαφή προσανατολισμό σε 3 κατευθύνσεις:

  • Σεβασμός στο περιβάλλον – κλιματική αλλαγή, εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, μόλυνση της ατμόσφαιρας και του νερού, ενεργειακή αποτελεσματικότητα, διαχείριση αποβλήτων, μείωση χρήσης πλαστικού κ.ά.
  • Κοινωνική ευθύνη – ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα, υγεία και ασφάλεια στην εργασία, ισότητα των φύλων, ένταξη και πολυμορφία κ.ά.
  • Ορθή εταιρική διακυβέρνηση – επιχειρηματική ηθική, ανεξαρτησία Διοικητικού Συμβουλίου, πολιτική απολαβών για τα διοικητικά στελέχη, διαφάνεια, καταπολέμηση της διαφθοράς, λογοδοσία κ.ά.

Tο χαρτοφυλάκιό σας διαρθρώνεται με επενδύσεις σε οργανισμούς που στηρίζουν τη βιωσιμότητα ενεργά και υπεύθυνα. Έτσι, μπορείτε να αξιοποιείτε επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ παράλληλα συμβάλλετε στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Διαχείριση με τις αρχές των υπεύθυνων επενδύσεων

Η εξειδικευμένη ομάδα διαχειριστών της Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ διαρθρώνει το χαρτοφυλάκιό σας με υπευθυνότητα σε ζητήματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης.

Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ εφαρμόζει τις αρχές των υπεύθυνων επενδύσεων. Είναι η πρώτη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων στην Ελλάδα που εντάσσεται στην παγκόσμια πρωτοβουλία PRI (Principles for Responsible Investment).

Η επενδυτική φιλοσοφία της Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ ακολουθεί κριτήρια ESG (Environmental, Social and Governance). Έτσι, επιλέγει για το χαρτοφυλάκιό σας επενδυτικές αξίες που στηρίζουν έμπρακτα τη βιώσιμη ανάπτυξη, με βάση το επενδυτικό προφίλ σας.

Ενημερωθείτε για τις επενδύσεις με κριτήρια ESG

Επικοινωνήστε με τον Private Banker σας για να συζητήσετε πώς μπορείτε να συμβάλλετε με τις επενδύσεις σας στη βιώσιμη ανάπτυξη:

  • 2109555141

Κλείνω ραντεβού

Οι πληροφορίες που σας δίνουμε για τις υπηρεσίες Private Banking είναι γενικές και μη δεσμευτικές.
Διαβάστε τη ρήτρα μη ευθύνης.

Video: Επενδύουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη

Επενδύουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη