Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Στις νομικές υπηρεσίες διασφαλίζουμε τα έννομα συμφέροντα του Ομίλου Eurobank και των πελατών μας. Συνεργαζόμαστε στενά με τα διάφορα τμήματα και τους συναδέλφους μας ώστε να τους συμβουλεύουμε σε νομικά θέματα που προκύπτουν. Επιδιώκουμε να βελτιώνουμε διαρκώς το επίπεδο των νομικών υπηρεσιών μας.

Ο ρόλος των εργαζομένων μας

Οι εργαζόμενοί μας στις νομικές υπηρεσίες αποσαφηνίζουν τη νομοθεσία. Ελέγχουν τις διαδικασίες μας για να τις ευθυγραμμίζουν με τις ισχύουσες διατάξεις.

Διατυπώνουν προτάσεις και οδηγίες σε εξειδικευμένα ζητήματα ώστε να προστατεύσουν τη σύννομη λειτουργία της Eurobank και των πελατών μας. Συντάσσουν και ελέγχουν τα συμβόλαια για τις συνεργασίες της Eurobank με τους προμηθευτές και τους συνεργάτες της. Εκπροσωπούν την Eurobank σε κάθε δικαστική και εξωδικαστική επίλυση διαφορών.

Βασικές δεξιότητες

Οι εργαζόμενοί μας προστατεύουν τα συμφέροντα της Eurobank και των πελατών μας. Γνωρίζουν τις νομικές εξελίξεις, παρακολουθούν την αγορά και ενημερώνονται για τις οικονομικές τάσεις. Λειτουργούν προληπτικά και οργανωμένα και διαπραγματεύονται με αποφασιστικότητα και ευελιξία.

Επιπλέον, συντάσσουν αναφορές και διενεργούν παρουσιάσεις για να διασφαλίσουν τη σωστή ενημέρωση όλων στα θέματα συμμόρφωσης.

Ευκαιρίες σταδιοδρομίας

Δείτε εάν σήμερα υπάρχουν ευκαιρίες σταδιοδρομίας στις νομικές υπηρεσίες της Eurobank.

Δείτε με ποιους άλλους τρόπους συντελούμε στην αποτελεσματική λειτουργία της Eurobank.