Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Η Συλλογή Τράπεζας Eurobank Ergasias περιλαμβάνει διαφημιστικά νέων προϊόντων, δώρα της Διοίκησης προς το προσωπικό και την πελατεία, αναμνηστικές πλακέτες χορηγιών, επιχειρηματικά βραβεία κ.λπ. Καλύπτει την περίοδο 1991-2016.

Οι ενότητες της συλλογής

Στη Συλλογή Τράπεζας Eurobank Ergasias φιλοξενούνται:

Διαφήμιση, Επικοινωνία, Marketing και Δημόσιες Σχέσεις Eurobank (1999-2016)

  • Διαφημιστικές καταχωρίσεις και φυλλάδια.

  • Αφίσες, ατζέντες, κάρτες.

Βραβεία, αναμνηστικά και δώρα Διοίκησης Eurobank (1991-2014)

  • Επιχειρηματικά βραβεία και αναμνηστικές πλακέτες.

  • Δώρα και αναμνηστικά.

Διαχειριστικό υλικό και εξοπλισμός Eurobank (2005-2013)

  • Σφραγίδες και διαχειριστικά έντυπα.

  • Παλιός μηχανολογικός εξοπλισμός.