Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Η Συλλογή Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου αναδεικνύει τον ρόλο και τη διαχρονική προσφορά του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Ελλάδας. Περιλαμβάνει τεκμήρια από την περίοδο 1924-2016.

Οι ενότητες της συλλογής

Γενικές Υπηρεσίες Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (19ος αιώνας, 1988-2013)

 • Παλιά χρηματοκιβώτια.

 • Παλιός μηχανολογικός εξοπλισμός.

 • Σφραγίδες και διαχειριστικά έντυπα.

 • Άλλα τεκμήρια που η παραγγελία και παράδοσή τους ήταν στην ευθύνη του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Γενικών Υπηρεσιών Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

Χαρτονομίσματα και νομίσματα (1983, 1987, 1993)

 • Χαρτονομίσματα και νομίσματα που κατέληξαν στην κατοχή του Ιδρύματος μέσω συναλλαγών του δικτύου του.

 • Αυθεντικά και πλαστά ελληνικά χαρτονομίσματα.

Συνεργασία με ΕΛΤΑ (1997-2015)

 • Προϊόντα προβολής από τη συνεργασία του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

 • Αναμνηστικά γραμματόσημα και λευκώματα γραμματοσήμων.

Καταθετικά και επενδυτικά προϊόντα (1924, 1930-2007)

 • Βιβλιάρια καταθέσεων διαφόρων τύπων, παλιά και νεότερα.

 • Άλλα τεκμήρια από καταθετικά προϊόντα του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

Τύπος, Δημόσιες Σχέσεις και Διαφήμιση (1930, 1964-2016)

 • Υλικά προβολής υπηρεσιών και προϊόντων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου που ανήκαν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Τύπου, Δημόσιων Σχέσεων και Διαφήμισης.

 • Διαφημιστικές καταχωρίσεις και φυλλάδια.

 • Αφίσες, ατζέντες, εταιρικά δώρα.

 • Διαφημιστικά ημερολόγια.

 • Κουμπαράδες.

Αναμνηστικά και δώρα Διοίκησης (1956-2013)

 • Δώρα που δέχθηκε ή έδωσε η Διοίκηση του Ιδρύματος σε εξωτερικούς φορείς, συνεργάτες.

 • Αναμνηστικά μετάλλια και άλλα τεκμήρια από διάφορες χορηγίες.

 • Εταιρικά βραβεία, διακοσμητικά γραφείου και αφίσες.