Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Η Τράπεζα Εργασίας ιδρύθηκε το 1975 από ομάδα τραπεζικών με την υποστήριξη διαφόρων επιχειρηματιών. Ήταν η πρώτη πολυμετοχική τράπεζα στην Ελλάδα. Το αρχείο της Τράπεζας Εργασίας περιλαμβάνει πρακτικά συνεδριάσεων, εγκυκλίους, αλληλογραφία και θεσμικά κείμενα. Το υλικό του αρχείου χρονολογείται από το 1975 έως το 2001.

Οι ενότητες του αρχείου

Στο Αρχείο Τράπεζας Εργασίας φιλοξενούνται:

Πρακτικά συνεδριάσεων διοικητικών οργάνων της Τράπεζας Εργασίας (1975-2000)

  • Πρακτικά συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Κείμενα διεξαγωγής και προετοιμασίας Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικών Συμβουλίων.

Εγκύκλιοι και νομοθεσία (1978-2000)

  • Ρυθμιστικά και θεσμικά κείμενα σχετικά με τη λειτουργία της Τράπεζας Εργασίας.

Προσωπικό Τράπεζας Εργασίας (1990-2000)

  • Μεταθέσεις και αξιολογήσεις προσωπικού.

Εσωτερική αλληλογραφία (1981, 1982, 1990-2000)

  • Εσωτερική αλληλογραφία της Τράπεζας.

Δίκτυο καταστημάτων (1986, 1990-2001)

  • Στοιχεία σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των καταστημάτων της Τράπεζας.

Για την Τράπεζα Εργασίας

Η Τράπεζα Εργασίας ιδρύθηκε στις 8 Νοεμβρίου 1975 από τον Κωνσταντίνο Καψάσκη. Υπήρξε ο εμπνευστής, ιδρυτής, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Εργασίας από το 1975 μέχρι το 1993. Στις 8 Σεπτεμβρίου 2000 απορροφήθηκε από την Eurobank.