Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Το Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Σ. Καψάσκης» αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα. Ιδρύθηκε το 1994 με απόφαση της Τράπεζας Εργασίας προς τιμήν του Κωνσταντίνου Καψάσκη, ιδρυτή, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Εργασίας. Η Συλλογή (Αρχείο) του Ιδρύματος περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό, αλληλογραφία, πρακτικά συνεδριάσεων και θεσμικά κείμενα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Τράπεζας Εργασίας, αλλά και προσωπικά έγγραφα του Κωνσταντίνου Καψάσκη. Καλύπτει την περίοδο από το 1948 έως το 2011.

Οι ενότητες του αρχείου

Προσωπικά έγγραφα του Κωνσταντίνου Σ. Καψάσκη (1948-2003)

 • Προσωπική αλληλογραφία και βιογραφικά σημειώματα.
 • Ιδρυτικά έγγραφα της Τράπεζας Εργασίας.
 • Ομιλίες, συνεντεύξεις και δημοσιεύματα.

Νομοθεσία και εγκρίσεις Τράπεζας της Ελλάδος (1975-1999)

 • Αλληλογραφία μεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος και της Τράπεζας Εργασίας.
 • Νομικά έγγραφα.
 • Καταστατικά.

Πρακτικά συνεδριάσεων (1975-2000)

 •  Πρακτικά και εισηγήσεις συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

Απολογισμοί (1976-1999)

 • Απολογισμοί της Τράπεζας Εργασίας.

Εγκύκλιοι (1976-1993)

 • Εγκύκλιοι της Διοίκησης και ενημερωτικά θέματα.

Αλληλογραφία (1975-1993)

 • Εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία.

Προσωπικό (1978-2009)

 • Επετηρίδες και καταστάσεις προσωπικού.
 • Αλληλογραφία προσωπικού και θέματα του Συλλόγου Εργαζομένων Τράπεζας Εργασίας.

Δίκτυο καταστημάτων (1978-2000)

 • Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του δικτύου καταστημάτων. 

Νομικά θέματα (1995-2011)

 • Συγχωνεύσεις και λοιπά νομικά θέματα.

Προβολή και δημοσιότητα (1977-2002)

 • Διαφημίσεις και δημοσιεύματα τύπου.

Ιστορικά στοιχεία για την Τράπεζα Εργασίας και το Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Σ. Καψάσκης» (1977-2009)

 • Υπηρεσιακά σημειώματα και δημοσιεύματα.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (1993-2003)

 • Βραβεύσεις και χορηγίες.

Φωτογραφικό αρχείο Τράπεζας Εργασίας (1968-2000)

 • Πρωτότυπες φωτογραφίες και slides.

Για τoν Κωνσταντίνο Καψάσκη

Ο Κωνσταντίνος Καψάσκης υπήρξε ο εμπνευστής, ιδρυτής, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Εργασίας από το 1975 μέχρι το 1993.

Γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το 1923. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Εμπορική Τράπεζα της Αμαλιάδας το 1942. Το διάστημα 1955-1958 μετατέθηκε στη θυγατρική της, την Commercial Bank, στο Λονδίνο. Τα επόμενα 3 χρόνια εργάστηκε στη Hambros Bank στο Λονδίνο. Το 1961 προσλήφθηκε στην American Express της Νέας Υόρκης και από το 1963 διεύθυνε διαδοχικά τα καταστήματα Πειραιώς και Αθηνών. Στη συνέχεια κατέλαβε ανώτερες θέσεις στην τράπεζα και το 1972 αναδείχθηκε Πρώτος Αντιπρόεδρος της τράπεζας στη Νέα Υόρκη.  Το 1975 παραιτήθηκε από την American Express για να ασχοληθεί με την ίδρυση της Τράπεζας Εργασίας, όπου παρέμεινε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος μέχρι τον θάνατό του το 1993.

Η Συλλογή (Αρχείο) παραχωρήθηκε για χρήση στο Ιστορικό Αρχείο Eurobank από το Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Σ. Καψάσκης» τον Μάιο του 2017.