Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 2020 - 2023

Best Consumer Digital Bank in Western Europe

Best Consumer Digital Bank in Western Europe

Κατηγορία

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Χρονολογία

2020 - 2023

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Περιοδικό Global Finance

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 2017 - 2023

Best Consumer Digital Bank in Greece

Best Consumer Digital Bank in Greece

Κατηγορία

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Χρονολογία

2017 - 2023

Ειδική κατηγορία βράβευσης

Best Consumer Digital Bank in Western Europe

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Περιοδικό Global Finance

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 2016, 2017, 2022 & 2023

Best Corporate/Institutional Digital Bank in Greece

Best Corporate/Institutional Digital Bank in Greece

Κατηγορία

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Χρονολογία

2016, 2017, 2022 & 2023

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Περιοδικό Global Finance

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2023

Best Consumer Online Product Offerings in Greece

Best Consumer Online Product Offerings in Greece

Κατηγορία

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Χρονολογία

2023

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Περιοδικό Global Finance

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2023

Best Consumer Innovation and Transformation in Greece

Best Consumer Innovation and Transformation in Greece

Κατηγορία

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Χρονολογία

2023

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Περιοδικό Global Finance

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2023

Best Consumer Open Banking APIs in Greece

Best Consumer Open Banking APIs in Greece

Κατηγορία

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Χρονολογία

2023

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Περιοδικό Global Finance

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2023

Best Consumer Innovation and Transformation in Western Europe

Best Consumer Innovation and Transformation in Western Europe

Κατηγορία

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Χρονολογία

2023

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Περιοδικό Global Finance

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2023

Best Corporate/Institutional Digital Bank for Trade Finance Services in Greece

Best Corporate/Institutional Digital Bank for Trade Finance Services in Greece

Κατηγορία

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Χρονολογία

2023

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Περιοδικό Global Finance

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2023

Best Corporate/Institutional Digital Bank for Trade Finance Services in Western Europe

Best Corporate/Institutional Digital Bank for Trade Finance Services in Western Europe

Κατηγορία

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Χρονολογία

2023

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Περιοδικό Global Finance

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2023

Best Corporate Mobile Banking App in Greece

Best Corporate Mobile Banking App in Greece

Κατηγορία

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Χρονολογία

2023

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Περιοδικό Global Finance

2022

The Best Open Banking APIs in Western Europe (Consumer)

The Best Open Banking APIs in Western Europe (Consumer)

Κατηγορία

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Χρονολογία

2022

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Περιοδικό Global Finance

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2022

Digital Bank of the Year

Digital Bank of the Year

Κατηγορία

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Χρονολογία

2022

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Digital Finance Awards 2022

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2022

Χρυσό βραβείο για το e-χρηματοδότηση

Χρυσό βραβείο για το e-χρηματοδότηση

Κατηγορία

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Χρονολογία

2022

Ειδική κατηγορία βράβευσης

Best Consumer / SME Lending Digital Initiative

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Digital Finance Awards 2022

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2022

Χρυσό βραβείο για το Eurobank Mobile App

Χρυσό βραβείο για το Eurobank Mobile App

Κατηγορία

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Χρονολογία

2022

Ειδική κατηγορία βράβευσης

Best Mobile App

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Digital Finance Awards 2022

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2022

Χρυσό βραβείο για το Eurobank Wallets

Χρυσό βραβείο για το Eurobank Wallets

Κατηγορία

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Χρονολογία

2022

Ειδική κατηγορία βράβευσης

Best Wallet

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Digital Finance Awards 2022

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2022

Χρυσό βραβείο για το Eurobank Fast Loan

Χρυσό βραβείο για το Eurobank Fast Loan

Κατηγορία

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Χρονολογία

2022

Ειδική κατηγορία βράβευσης

Best Digital Product Launch

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Digital Finance Awards 2022

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2022

Χρυσό βραβείο για το Omnichannel Banking Experience through Agile Methodology

Χρυσό βραβείο για το Omnichannel Banking Experience through Agile Methodology

Κατηγορία

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Χρονολογία

2022

Ειδική κατηγορία βράβευσης

Best Operations / Business Process / Agile / Development Project

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Digital Finance Awards 2022

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2022

Χρυσό βραβείο για το Eurobank Smart POS

Χρυσό βραβείο για το Eurobank Smart POS

Κατηγορία

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Χρονολογία

2022

Ειδική κατηγορία βράβευσης

Best Card Digital Initiative

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Digital Finance Awards 2022

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2022

Χρυσό βραβείο για το New Eurobank Business App

Χρυσό βραβείο για το New Eurobank Business App

Κατηγορία

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Χρονολογία

2022

Ειδική κατηγορία βράβευσης

Best Corporate Financing Digital Initiative

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Digital Finance Awards 2022

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2022

e-Business of the Year

e-Business of the Year

Κατηγορία

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Χρονολογία

2022

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

e-volution Awards 2022

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2022

Mobile Brand of the Year

Mobile Brand of the Year

Κατηγορία

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Χρονολογία

2022

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Mobile Awards 2022

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2022

Platinum Βραβείο για το Eurobank Mobile App - Fast Loan

Platinum Βραβείο για το Eurobank Mobile App - Fast Loan

Κατηγορία

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Χρονολογία

2022

Ειδική κατηγορία βράβευσης

Mobile Commerce

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

e-volution Awards 2022

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2022

Χρυσό Βραβείο για το  Eurobank Mobile App - Fast Loan

Χρυσό Βραβείο για το Eurobank Mobile App - Fast Loan

Κατηγορία

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Χρονολογία

2022

Ειδική κατηγορία βράβευσης

Mobile Commerce

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

e-volution Awards 2022

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2022

Χρυσό Βραβείο για το  Eurobank Mobile App: Φωνητικές εντολές Siri

Χρυσό Βραβείο για το  Eurobank Mobile App: Φωνητικές εντολές Siri

Κατηγορία

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Χρονολογία

2022

Ειδική κατηγορία βράβευσης

Καινοτομία Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

e-volution Awards 2022

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2022

Χρυσό Βραβείο για τα Eurobank Wallets

Χρυσό Βραβείο για τα Eurobank Wallets

Κατηγορία

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Χρονολογία

2022

Ειδική κατηγορία βράβευσης

Υπηρεσίες E-Banking & Συστήματα Ηλεκτρονικών Πληρωμών

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

e-volution Awards 2022

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2022

Χρυσό Βραβείο για τo Open Banking APIs

Χρυσό Βραβείο για τo Open Banking APIs

Κατηγορία

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Χρονολογία

2022

Ειδική κατηγορία βράβευσης

Συνεργασιακές Πρακτικές Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

e-volution Awards 2022

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2022

Χρυσό Βραβείο για τo Eurobank Mobile App: Καινοτόμες wallet λύσεις για όλους

Χρυσό Βραβείο για τo Eurobank Mobile App: Καινοτόμες wallet λύσεις για όλους

Κατηγορία

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Χρονολογία

2022

Ειδική κατηγορία βράβευσης

Mobile Service for Consumers

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Mobile Awards 2022

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2022

Χρυσό Βραβείο για τo Eurobank Business App

Χρυσό Βραβείο για τo Eurobank Business App

Κατηγορία

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Χρονολογία

2022

Ειδική κατηγορία βράβευσης

Banking & Payment Services

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Mobile Awards 2022

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2022

Eurobank Mobile App: Φωνητικές εντολές Siri

Eurobank Mobile App: Φωνητικές εντολές Siri

Κατηγορία

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Χρονολογία

2022

Ειδική κατηγορία βράβευσης

Mobile Process Automation & In-field Services

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Mobile Awards 2022

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2020 & 2021

Best Online Product Offerings in Western Europe

Best Online Product Offerings in Western Europe

Κατηγορία

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Χρονολογία

2020 & 2021

Ειδική κατηγορία βράβευσης

Best Consumer Digital Bank in Western Europe

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Περιοδικό Global Finance

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2019 & 2021

Most Innovative Digital Bank in Western Europe

Most Innovative Digital Bank in Western Europe

Κατηγορία

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Χρονολογία

2019 & 2021

Ειδική κατηγορία βράβευσης

Best Consumer Digital Bank in Western Europe

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Περιοδικό Global Finance

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 2020
Best Consumer Digital Bank

Most Innovative Digital Bank in the World

Most Innovative Digital Bank in the World

Κατηγορία

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Χρονολογία

2020

Ειδική κατηγορία βράβευσης

Best Consumer Digital Bank in the World 2020

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Περιοδικό Global Finance