Ο Όμιλος Eurobank | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Ο Όμιλος Eurobank είναι ένας δυναμικός χρηματοοικονομικός οργανισμός με παρουσία σε 6 χώρες. Με επίκεντρο τον πελάτη και τις ανάγκες του, σχεδιάζει χρηματοπιστωτικά προϊόντα και υπηρεσίες. Παρέχει εξελιγμένες επιλογές και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Λειτουργεί με διαφάνεια, αξιοπιστία και σύγχρονη εταιρική διακυβέρνηση.

Ο Όμιλος Eurobank σε αριθμούς

Με δυναμική παρουσία σε Ελλάδα, Κύπρο, Λουξεμβούργο, Σερβία, Βουλγαρία και Ηνωμένο Βασίλειο, ο Όμιλος Eurobank μετρά (στοιχεία 30.06.2019):

 • 62,4 δισ. ευρώ σύνολο ενεργητικού
 • 727 σημεία εξυπηρέτησης σε Ελλάδα και εξωτερικό
 • 13.762 εργαζόμενους

Σύγχρονες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Ο Όμιλος Eurobank δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών:

 • Τραπεζική για ιδιώτες και επιχειρήσεις
 • Επενδυτική τραπεζική
 • Διαχείριση περιουσίας και κεφαλαίων
 • Διαχείριση διαθεσίμων και υπηρεσίες κεφαλαιαγορών
 • Χρηματοδοτική μίσθωση
 • Διαχείριση επιχειρηματικών απαιτήσεων
 • Χρηματιστηριακές υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες real estate

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Ο Όμιλος Eurobank στηρίζει τις κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται. Υλοποιεί δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Στηρίζει ενεργά την κοινωνία, την καινοτομία, τη νεανική επιχειρηματικότητα, τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη.

Ιστορική διαδρομή

Ο Όμιλος Eurobank συνεχίζει την πολύχρονη δυναμική πορεία με σταθερά και αποφασιστικά βήματα.

Παρακολουθήστε την ιστορική διαδρομή του Ομίλου Eurobank.