Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Ο Όμιλος Eurobank, αποτελούμενος από την Τράπεζα Eurobank ΑΕ και τις θυγατρικές της, είναι ένας δυναμικός χρηματοοικονομικός οργανισμός με παρουσία σε 6 χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Λουξεμβούργο, Σερβία, Βουλγαρία και Ηνωμένο Βασίλειο). Με επίκεντρο τον πελάτη και τις ανάγκες του, σχεδιάζει χρηματοπιστωτικά προϊόντα και υπηρεσίες. Παρέχει εξελιγμένες επιλογές και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Λειτουργεί με διαφάνεια, αξιοπιστία και σύγχρονη εταιρική διακυβέρνηση.

Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών ΑΕ είναι η μητρική εταιρεία της Τράπεζας Eurobank ΑΕ. Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και έχει σύνολο ενεργητικού 67,7 δισ. ευρώ και ανθρώπινο δυναμικό 11.501 εργαζομένους. Μπορείτε να παρακολουθείτε:

Σύγχρονες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Ο Όμιλος Eurobank δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών:

  • Τραπεζική για ιδιώτες και επιχειρήσεις
  • Επενδυτική τραπεζική
  • Διαχείριση περιουσίας και κεφαλαίων
  • Διαχείριση διαθεσίμων και υπηρεσίες κεφαλαιαγορών
  • Χρηματοδοτική μίσθωση
  • Διαχείριση επιχειρηματικών απαιτήσεων
  • Χρηματιστηριακές υπηρεσίες
  • Υπηρεσίες real estate

ESG – Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση

Ο Όμιλος Eurobank επενδύει στη βιώσιμη ανάπτυξη με δράσεις ESG – Environment, Society, Governance για περιβαλλοντική βιωσιμότητα, κοινωνική υπευθυνότητα και εταιρική διακυβέρνηση.

Εφαρμόζει με συνέπεια ενισχυμένες πολιτικές που στοχεύουν στη δημιουργία κοινωνικής αξίας και μακροπρόθεσμων βιώσιμων επιδόσεων.

Ιστορική διαδρομή

Ο Όμιλος Eurobank συνεχίζει την πολύχρονη δυναμική πορεία με σταθερά και αποφασιστικά βήματα.

Παρακολουθήστε την ιστορική διαδρομή του Ομίλου Eurobank.