Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ο Όμιλος Eurobank, αποτελούμενος από την Τράπεζα Eurobank ΑΕ και τις θυγατρικές της, είναι ένας δυναμικός χρηματοοικονομικός οργανισμός. Με επίκεντρο τον πελάτη και τις ανάγκες του, σχεδιάζει χρηματοπιστωτικά προϊόντα και υπηρεσίες. Παρέχει εξελιγμένες επιλογές και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Λειτουργεί με διαφάνεια, αξιοπιστία και σύγχρονη εταιρική διακυβέρνηση.

Η μητρική εταιρεία του Ομίλου Eurobank είναι η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών ΑΕ.

Ο Όμιλος Eurobank σε αριθμούς

Με παρουσία σε Ελλάδα, Κύπρο, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία και Ηνωμένο Βασίλειο (Λονδίνο), ο Όμιλος Eurobank μετρά (στοιχεία 31.12.2023):

 • 79,8 δισ. ευρώ σύνολο ενεργητικού
 • 540 σημεία εξυπηρέτησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • 10.619 εργαζόμενους

Σύγχρονες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Ο Όμιλος Eurobank δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών:

 • Τραπεζική για ιδιώτες και επιχειρήσεις
 • Επενδυτική τραπεζική
 • Διαχείριση περιουσίας και κεφαλαίων
 • Διαχείριση διαθεσίμων και υπηρεσίες κεφαλαιαγορών
 • Χρηματοδοτική μίσθωση
 • Διαχείριση επιχειρηματικών απαιτήσεων
 • Χρηματιστηριακές υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες real estate

ESG – Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση

Ο Όμιλος Eurobank επενδύει στη βιώσιμη ανάπτυξη με δράσεις ESG – Environment, Society, Governance για περιβαλλοντική βιωσιμότητα, κοινωνική υπευθυνότητα και εταιρική διακυβέρνηση.

Εφαρμόζει με συνέπεια ενισχυμένες πολιτικές που στοχεύουν στη δημιουργία κοινωνικής αξίας και μακροπρόθεσμων βιώσιμων επιδόσεων.

Ιστορική διαδρομή

Ο Όμιλος Eurobank συνεχίζει την πολύχρονη δυναμική πορεία με σταθερά και αποφασιστικά βήματα.

Παρακολουθήστε την ιστορική διαδρομή του Ομίλου Eurobank.