Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ο Όμιλος Eurobank, αποτελούμενος από την Τράπεζα Eurobank ΑΕ και τις θυγατρικές της, είναι ένας δυναμικός χρηματοοικονομικός οργανισμός με παρουσία σε 6 χώρες. Με επίκεντρο τον πελάτη και τις ανάγκες του, σχεδιάζει χρηματοπιστωτικά προϊόντα και υπηρεσίες. Παρέχει εξελιγμένες επιλογές και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Λειτουργεί με διαφάνεια, αξιοπιστία και σύγχρονη εταιρική διακυβέρνηση.

Η μητρική εταιρεία του Ομίλου Eurobank είναι η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών ΑΕ.

Ο Όμιλος Eurobank σε αριθμούς

Με παρουσία σε Ελλάδα, Κύπρο, Λουξεμβούργο, Σερβία, Βουλγαρία και Ηνωμένο Βασίλειο (Λονδίνο), ο Όμιλος Eurobank μετρά (στοιχεία 30.06.2023):

 • 81,5  δισ. ευρώ σύνολο ενεργητικού
 • 545 σημεία εξυπηρέτησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • 10.476 εργαζόμενους

Σύγχρονες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Ο Όμιλος Eurobank δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών:

 • Τραπεζική για ιδιώτες και επιχειρήσεις
 • Επενδυτική τραπεζική
 • Διαχείριση περιουσίας και κεφαλαίων
 • Διαχείριση διαθεσίμων και υπηρεσίες κεφαλαιαγορών
 • Χρηματοδοτική μίσθωση
 • Διαχείριση επιχειρηματικών απαιτήσεων
 • Χρηματιστηριακές υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες real estate

ESG – Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση

Ο Όμιλος Eurobank επενδύει στη βιώσιμη ανάπτυξη με δράσεις ESG – Environment, Society, Governance για περιβαλλοντική βιωσιμότητα, κοινωνική υπευθυνότητα και εταιρική διακυβέρνηση.

Εφαρμόζει με συνέπεια ενισχυμένες πολιτικές που στοχεύουν στη δημιουργία κοινωνικής αξίας και μακροπρόθεσμων βιώσιμων επιδόσεων.

Ιστορική διαδρομή

Ο Όμιλος Eurobank συνεχίζει την πολύχρονη δυναμική πορεία με σταθερά και αποφασιστικά βήματα.

Παρακολουθήστε την ιστορική διαδρομή του Ομίλου Eurobank.