Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Γεώργιος Κατσαρός

Σύμβουλος Διοίκησης Eurobank ΑΕ

Άλλοι ρόλοι του στον Όμιλο Eurobank

  • Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Πιστοδοτήσεων (2003-2015)
  • Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων (ΕΠΙΧ 1 και ΕΠΙΧ 2) (2003-2015)
  • Πρόεδρος της Επιτροπής Δικαστικών Υποθέσεων (2003-2015)

Ευρύτερη σταδιοδρομία

  • Credit Analyst στην Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΕΒΑ) (1976-1979)
  • Assistant Vice President στην Bank of America της Αθήνας και του Λονδίνου (1979-1982)
  • Deputy General Manager στη Société Générale SA της Ελλάδας (1982-1994)
  • General Manager for Greece στη Société Générale SA (1994-2002)

Σπουδές

  • MBA, European Institute for Business Administration – INSEAD, Fontainebleau, Γαλλία
  • MA in Industrial Economics, University of Sussex, Ηνωμένο Βασίλειο
  • Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τόπος γέννησης

Αθήνα


Γεώργιος Κατσαρός
Σύμβουλος Διοίκησης Eurobank ΑΕ