Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Δημήτριος Ευθυμίου

Μέλος | Βοηθός Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Τομέα Πιστωτικού Ελέγχου Ομίλου της Τράπεζας Eurobank AE

Συμμετοχή σε Επιτροπές του Ομίλου

  • Επιτροπή Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων
  • Επιτροπή Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Λειτουργικών Κινδύνων
  • Εγκριτικό Κλιμάκιο Πιστωτικών Χειρισμών Ι & ΙΙ (χωρίς δικαίωμα ψήφου)
  • Κεντρική Επιτροπή Πιστοδοτήσεων Ι & ΙΙ (χωρίς δικαίωμα ψήφου)
  • Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων Βουλγαρίας
  • Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων Κύπρου 

Σπουδές

  • 2003 ALBA Graduate Business School, Mεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
  • 1993 Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο Αθηνών (AUA), Πτυχίο Χρηματοοικονομικών

Τόπος γέννησης

 Αθήνα


Δημήτριος Ευθυμίου
Μέλος | Βοηθός Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Τομέα Πιστωτικού Ελέγχου Ομίλου της Τράπεζας Eurobank AE