Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ρένα Ρουβιθά Πάνου

Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος της Τράπεζας Eurobank ΑΕ

Συμμετοχή σε Επιτροπές του Ομίλου

Άλλοι ρόλοι σήμερα

 • Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος της Eurobank Holdings
 • Μέλος ΔΣ (Board of Trustees) του Stelios Philanthropic Foundation Ηνωμένου Βασιλείου
 • Mέλος του Συμβουλευτικού Σώματος της Σχολής Οικονομικών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου
 • Μέλος του British High Commission (British Embassy) και του British Council
 • Μέλος του Συμβουλευτικού Σώματος του ΚΟΜΒΟΣ - Δίκτυα Παγκόσμιου Ελληνισμού

Ευρύτερη σταδιοδρομία

 • Ανεξάρτητος Μη-Εκτελεστικός Σύμβουλος της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων ΚΕΔΙΠΕΣ, Μέλος των Επιτροπών ΔΣ Ελέγχου και Κινδύνων (Μάρτιος 2022 - Ιούνιος 2024)
 • Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Cyta), Πρόεδρος ΔΣ (Ιούλιος 2016 – Ιούλιος 2021)
 • Ταμείο Συντάξεων και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Cyta), ΔΣ / Πρόεδρος Διαχειριστικής Επιτροπής (Ιανουάριος 2019 – Ιούλιος 2021)
 • Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ), Mέλος ΔΣ (Μάιος 2020 – Ιούλιος 2021)
 • Eταιρείες του ομίλου Alpha Bank, Ανεξάρτητο Μη-Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ (Alpha Bank Ρουμανίας, Alpha Leasing Ελλάδας, Alpha Bank Κύπρου) και Πρόεδρος / Mέλος των Eπιτροπών ΔΣ Ελέγχου, Κινδύνων και Αποδοχών (Νοέμβριος 2014 – Απρίλιος 2020)
 • Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως, Πρόεδρος ΔΣ (Σεπτέμβριος 2008 – Απρίλιος 2014)
 • Ομιλος Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζας (Laiki Group), Ανώτερες Διευθυντικές θέσεις περιλαμβανομένων του Γενικού Διευθυντή Ομίλου και της Διευθύνουσας Συμβούλου της Λαϊκής Τράπεζας (Ελλάς) ΑΕ (Οκτώβριος 1991 – Νοέμβριος 2006). Μέλος ΔΣ του Ομίλου Λαϊκής στην Κύπρο και των θυγατρικών του στην Ελλάδα και Αυστραλία.
 • Τσιμεντοποιία Βασιλικού, Ανεξάρτητο Μη-Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου ΔΣ (Φεβρουάριος 2012 – Οκτώβριος 2014).

Σπουδές

 • Massachusetts Institute of Technology (1982-1984) USA, Master of Science in Management, Fulbright Scholar
 • University of Cambridge (1980-1981) UK, MPhil Economics
 • London School of Economics (1977-1980) UK, BSc Economics, Metcalfe Scholar

Τόπος γέννησης 

Λευκωσία, Κύπρος


Ρένα Ρουβιθά Πάνου
Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος της Τράπεζας Eurobank ΑΕ
Λήξη θητείας: 2024