Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Η Eurobank Direktna a.d. είναι 70% θυγατρική της Τράπεζας Eurobank ΑΕ. Προσφέρει τραπεζικές υπηρεσίες σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Έχει επενδύσει πάνω από 4,7 εκατ. ευρώ μέσα από προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στη Σερβία, στους τομείς της υγείας, εκπαίδευσης, περιβαλλοντικής προστασίας, πολιτισμού και ισότητας.

Τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες

Η Eurobank Direktna a.d. κατέχει ηγετική θέση ανάμεσα σε ξένους επενδυτές και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη Σερβία, καθώς προσφέρει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο σύγχρονων χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Έχει 6,4% μερίδιο αγοράς σε συνολικά δάνεια, που την καθιστά 7η μεγαλύτερη τράπεζα στη Σερβία, με πάνω από:

  • 2 εκατ. ευρώ σε συνολικά στοιχεία ενεργητικού.
  • 300 εκατ. ευρώ σε συνολικά ίδια κεφάλαια.
  • 50 εκατ. ευρώ σε έσοδα προ προβλέψεων.
  • 35 εκατ. ευρώ σε καθαρά έσοδα.

Το δίκτυο της Eurobank Direktna a.d. περιλαμβάνει:   

  • 96 καταστήματα

  • 5 επιχειρηματικά κέντρα 

Ιστορικό

Η Eurobank EFG Serbia ιδρύθηκε το 2003. Συγχωνεύτηκε με τη Nacionalna Štedionica Banka AD το 2006. Την ίδια χρονιά η επωνυμία της άλλαξε σε Eurobank AD Beograd.

Το 2021 η Eurobank AD Beograd προχώρησε σε συγχώνευση με απορρόφηση της Direktna Banka a.d. Kragujevac και άλλαξε την επωνυμία της σε Eurobank Direktna a.d.

Επικοινωνία

Eurobank Direktna a.d. Belgrade
10 Vuka Karadzica Street
11000 Belgrade, Serbia
Τηλ: +381112023353
https://www.eurobank-direktna.rs/home/home.1693.html

Πρόεδρος ΔΣ: Dragan Lazarević
Πρόεδρος Διοικητικής Επιτροπής: Slavica Pavlović