Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Η Eurobank Private Bank Luxembourg SA είναι 100% θυγατρική της Τράπεζας Eurobank ΑΕ. Προσφέρει προϊόντα και εξειδικευμένες υπηρεσίες Private Banking, Wealth Management και Investment Fund Services. Επιπλέον, προσφέρει επιλεγμένες υπηρεσίες Τραπεζικής Επιχειρήσεων. Δραστηριοποιείται στο Λουξεμβούργο και το Λονδίνο, που είναι χρηματοοικονομικά κέντρα με παγκόσμια εμβέλεια.

Τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες

Η Eurobank Private Bank Luxembourg SA είναι μια αυτόνομη και λειτουργικά ανεξάρτητη τράπεζα. Διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα. Υπόκειται στη νομοθεσία του Λουξεμβούργου.

Το 2016 πέτυχε σημαντικές επιδόσεις:

  • 42,75% δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (κατά Basel III).

  • 0,96 δισ. ευρώ σε αποθέματα ρευστότητας.

  • 39,4% δείκτης δανείων προς καταθέσεις (εξαιρουμένων δανείων εξασφαλισμένων με καταθέσεις).     

Ιστορικό

Το 1986 η Banque de Dépôts, με έδρα τη Γενεύη, ίδρυσε τη θυγατρική της στο Λουξεμβούργο.

Το 1994 η Τράπεζα EFG Eurobank SA απέκτησε το 75% της Banque de Dépôts. Σταδιακά αύξησε το μερίδιό της σε αυτή, μέχρι που απέκτησε το 100% το 2005.

Το 2008 μετονομάστηκε σε Eurobank EFG Private Bank Luxembourg SA. Η επωνυμία άλλαξε σε Eurobank Private Bank Luxembourg SA το 2012.

Τον Ιούνιο του 2015 η Eurobank Private Bank Luxembourg SA προχώρησε σε στρατηγική επέκταση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Απέκτησε το κατάστημα της Τράπεζας Eurobank ΑΕ στο Λονδίνο.

Επικοινωνία

Eurobank Private Bank Luxembourg SA
534, rue de Neudorf
L-2220 Luxembourg
PO Box 897, L-2018 Luxembourg
Τηλ.: +3524207241
Φαξ: +352420724650

Eurobank Private Bank Luxembourg SA
London Branch
Devonshire House, 1 Mayfair Place, 2nd Floor
London W1J 8AJ, United Kingdom
Τηλ: +442070091800
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Αλέξανδρος Τσουρινάκης

www.eurobankpb.lu

Διευθύνων Σύμβουλος: Χάρης Χαμπάκης