Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Το άρθρο αυτό αναλύει ορισμένα από τα κύρια θέματα τα οποία εκτιμούμε ότι θα θέσουν το πλαίσιο για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας το επόμενο διάστημα. H επιλογή των συγκεκριμένων θεμάτων έγινε με κριτήριο επιλογής τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσομακροπρόθεσμα. Πιο αναλυτικά στο άρθρο περιλαμβάνεται: η Επιβράδυνση της Κινεζικής Οικονομίας και η Πιθανότητα Διάχυσής της, Οι επιπτώσεις της Επεκτατικής Νομισματικής Πολιτικής, Η πτώση των Τιμών του Πετρελαίου: Αιτίες, Επιπτώσεις και Προοπτικές, άλλα σημαντικά θέματα.