Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

H μελέτη με τίτλο «Πυλώνας Ενέργειας – Πράσινης Μετάβασης: Πρόοδος και προκλήσεις για την ενεργειακή ασφάλεια, την ενεργειακή ισότητα και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα» είναι η πρώτη από τη σειρά μελετών οι οποίες αφορούν τους πέντε πυλώνες οι οποίοι αναδείχθηκαν από τη μελέτη «Το Αναδυόμενο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας:  5 Βασικοί Πυλώνες, Μεγάλα Επενδυτικά Έργα και η Συνεισφορά τους στο ΑΕΠ», που εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2022. Σκοποί της μελέτης είναι να αναλύσει τις τάσεις σε βασικά μεγέθη και χαρακτηριστικά των κυριότερων δραστηριοτήτων και των σημαντικότερων αγορών του συγκεκριμένου πυλώνα, τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει μέσο-μακροπρόθεσμα, υφιστάμενες στρατηγικές και πολιτικές σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, καθώς και χρηματοδοτικά εργαλεία. Επιπλέον, δίνονται προτάσεις πολιτικής για τη διευκόλυνση των απαραίτητων αλλαγών στον πυλώνα. Η μελέτη επίσης περιλαμβάνει ποσοτικές εκτιμήσεις για το προϊόν και την παραγωγικότητα του πυλώνα Ενέργειας – Πράσινης Μετάβασης, για τη μεσοπρόθεσμη επίδραση των εν εξελίξει και αναμενόμενων επενδύσεων στο ΑΕΠ, καθώς και για την επίδραση στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών από τις προβλεπόμενες μεταβολές στο ενεργειακό μείγμα της τελικής κατανάλωσης και την αυξημένη διείσδυση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή.