Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Οι προοπτικές ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας

Τα αυστηρά μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής και η σημαντική μείωση των μισθών στο σύνολο της οικονομίας με στόχο τη βελτίωση του δημοσιονομικού ισοζυγίου και την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας οδήγησαν την Ελληνική οικονομία σε βαθιά ύφεση. Το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ μειώθηκε κατά 20% κατά τη χρονική περίοδο 2008-2012, και αναμένεται περαιτέρω πτώση της τάξης του 5% κατά το 2013. Η ραγδαία πτώση του ΑΕΠ σε συνδυασμό με τον αποπληθωρισμό οδήγησε σε χειροτέρευση της δυναμικής του δημόσιου χρέους, με το λόγο του χρέους προς το ΑΕΠ να αναμένεται να φτάσει το 178% το 2013, από 129% το 2009, παρά την αναδιάρθρωση που έγινε το Μάρτιο του 2012 και τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους που πάρθηκαν το Δεκέμβριο του 2012...