Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Επισκόπηση

Ταχείες εκτιμήσεις του ΑΕΠ από Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρο και Σερβία υποδηλώνουν ότι οι περιφερειακές οικονομίες βρίσκονται σε γερές βάσεις το Β΄ Τρίμηνο του 2016.

  • Πολύ καλή χρονιά αναμένεται να είναι το 2016 για την περιοχή.
  • Ώθηση της ανάπτυξης με χαλαρές νομισματικές πολιτικές σε συνδυασμό με χαμηλές ενεργειακές τιμές.

Αναλυτικά στοιχεία

Όλα τα στοιχεία αναλυτικά στην Οικονομική Ανάλυση Emerging Markets Special Focus Reports: