Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

  • Tα τελευταία 5 χρόνια στην ελληνική οικονομία καταγράφεται συνεχής αποσυσσώρευση του πλούτου (wealth) των νοικοκυριών.
  • Η εν λόγω εξέλιξη αποτυπώνεται στην αρνητική αποταμίευση των νοικοκυριών.
  • Για παράδειγμα, το 1ο τρίμηνο 2017 οι καταναλωτικές δαπάνες των νοικοκυριών ανήλθαν στα €29.680 εκατ. και το αντίστοιχο ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα διαμορφώθηκε στα €26.172 εκατ. Ως εκ τούτου, το επίπεδο της αποταμίευσης διαμορφώθηκε στο αρνητικό έδαφος των -€3.508 εκατ.