Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

  • Ο δείκτης οικονομικού κλίματος ενισχύθηκε σε μηνιαία και ετήσια βάση το Δεκέμβριο 2016. 
  • Ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής σημείωσε θετική ετήσια μεταβολή για 8ο συνεχή μήνα το Νοέμβριο 2016 (+2,0%).
  • Οι εξαγωγές και οι εισαγωγές εμπορευμάτων (στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ.) παρουσίασαν ετήσια αύξηση +4,2% και +3,0% αντίστοιχα το Νοέμβριο 2016. 
  • Η ελληνική οικονομία συμπλήρωσε 4 χρόνια αποπληθωρισμού το 2016 (σωρευτική πτώση -4,7%). 
  • Συνεχίστηκε η πτωτική πορεία του ποσοστού ανεργίας τον Οκτώβριο 2016 (23,0% από 23,1% και 24,5% το Σεπτέμβριο 2016 και τον Οκτώβριο 2015 αντίστοιχα).