Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

  • Ο δείκτης οικονομικού κλίματος παρέμεινε στάσιμος στις 95,1 μονάδες δείκτη (ΜΔ) - υψηλό 21 μηνών - τον Ιανουάριο 2017.
  • Ο δείκτης όγκου στο λιανικό εμπόριο κατέγραψε ετήσια (μηνιαία) αύξηση (μείωση) +3,5% (-0,2%) το Νοέμβριο 2016 από +2,2% (+0,5%) τον Οκτώβριο 2016.
  • Το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασε βελτίωση τους δύο πρώτους μήνες του 4ου τριμήνου 2016.